Skupina UNICAPITAL

Dluhopisové programy

Efektivní financování svého dalšího rozvoje

Skupina UNICAPITAL realizuje prostřednictvím svých dceřiných společností dluhopisové programy, které mají za cíl získat další prostředky pro financování skupiny. Zdroje získané prodejem dluhopisů využívá skupina na financování dalších akvizic především v odvětví energetiky a nemovitostí.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest VII

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest VI

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest V

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest IV

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest I

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest III

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL ENERGY

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest II

NEVEŘEJNÉ EMISE

UNICAPITAL

Kontakt
pro investory

Ing. Petra Pipková

Manažer investičních produktů

petra.pipkova@creditasgroup.cz
+420 778 782 864


Tadeáš Silovský

Manažer investičních produktů

tadeas.silovsky@creditasgroup.cz
+420 778 783 283