Lifeliqe ze skupiny CREDITAS. Vzdělávat se virtuálně, pracovat reálně

21. 11. 2022
Výcvik nových dovedností se už neodehrává na specializovaných místech. Česko-americký startup Lifeliqe ze skupiny CREDITAS přináší novou formu nástrojů pro rekvalifikace.

Virtuální realita stále častěji prostupuje do veřejného prostoru, a to do mnoha jeho odvětví. Její využití se zdá neomezené a své o tom vědí v česko-americkém startupu Lifeliqe. Zatímco rozšířená realita pracuje s reálným světem, do kterého prostřednictvím počítačové magie přidává prvky, jako jsou zvuk nebo obrazy, virtuální realita vytváří světy zcela nové. S oběma pracují právě ve zmíněném startupu.

Příběh Lifeliqe se začal psát v roce 2011, kdy byl založen sesterský projekt Corinth. Ten se až dosud věnuje interaktivním 3D nástrojům využitelným ve vzdělávání. Z toho vznikl základ pro Lifeliqe založený o čtyři roky později na západním pobřeží USA v San Francisku, ale s výraznou českou stopou. Zkušenosti s 3D modely ve vzdělávání posunul o krok dál do rozšířené a virtuální reality.

Americký sen
V USA také Lifeliqe slaví své největší úspěchy. Startup je součástí projektu Sandi, který má ve státě Nevada zmírnit následky koronavirové pandemie na pracovním trhu. Pro Nevadu vytváří simulace ve virtuální realitě, v nichž si lidé mohou osvojit klíčové dovednosti pro výkon některých povolání.
Matouš Tlapák, ředitel české pobočky Lifeliqe, popisuje výhody virtuální reality oproti například teoretické přípravě: „Naše virtuální realita je velmi přesnou simulací reálné situace nebo pracoviště. Simulace Lifeliqe se ve větším detailu zaměřují nejen na konceptuální znalosti, které známe například z učebnic, ale rozvíjí i manuální úkony, jež slouží k procvičování a v praxi šetří čas, energii a ve výsledku peníze.“

Konkrétně jde o simulace péče o pacienty při dialýze nebo třeba o programy trénující zdravotní asistenty. Ke vzniku takových simulací však vede dlouhý proces. Vývoj obsahů s intenzivními virtuálními zážitky se pohybuje v řádech statisíců amerických dolarů. Navíc vše trvá několik měsíců, kdy je programy nutné konzultovat s odborníky, vysvětluje Tlapák. Na vývoji jednotlivých simulací se obvykle podílí více než 15 lidí.

Na americký trh se Lifeliqe plánuje zaměřovat nadále, a to z mnoha důvodů. „Tamní trh má specifika a snažíme se je naplno vnímat. Amerika je jedním z nejzajímavějších workforce development trhů, což jsou trhy pro rozvoj pracovní síly. Pro USA jsou rekvalifikace občanů v důsledku digitální revoluce prioritou,“ přibližuje Tlapák hlavní z nich. Za dlouhodobý cíl si startup dává stát se hlavní platformou pro rekvalifikace.

Nové příležitosti
Být tam, kde je to potřeba, se ukazuje hlavní motivací česko-amerického startupu. Technologicky a obchodně se může rozvíjet i díky zázemí investiční skupiny CREDITAS a v podstatě i pandemii, která výrazně zasáhla americký pracovní trh. Aby byla rekvalifikace přístupnější, podílejí se na ní i nevadské knihovny.

Nabízejí totiž nejen krátkodobé programy na zlepšení dovedností, ale v jejich výbavě nechybí ani stovky zařízení, která virtuální realitu zpřístupní. To je klíčem k tomu, aby lidé mohli některé rekvalifikační kurzy absolvovat i na dálku a nemuseli na ně například složitě dojíždět.

Proměna pracovního trhu s největší pravděpodobností čeká celou Evropu, a to na základě plánů na snižování uhlíkových emisí a dalších snah o udržitelnější ekonomiku. Tyto změny se dotknou i Česka, které ovšem už teď čelí nedostatku pracovních sil. Podle Tlapáka i proto česká ekonomika čelí tlakům Průmyslu 4.0, jeho novému typu orientovanému především na automatizaci a digitalizaci.

„Naše virtuální simulace a virtuální prohlídky pracovišť tyto změny na trhu práce reflektují. Věříme, že naše prohlídky pracovišť ve virtuální realitě pomáhají motivovat lidi k upskillingu nebo reskillingu – ke zvyšování či změně kvalifikace. Na českém trhu mohou zaměstnavatelům pomoci získat a vyškolit novou pracovní sílu,“ přibližuje Tlapák, k čemu může virtuální realita sloužit. Pro takové projekty však v tuzemsku zatím hledá startup Lifeliqe partnery.

Pokud jde o samotné snahy o udržitelnost, ve startupu Lifeliqe věří, že jim přinesou nové příležitosti. Udržitelnost vnímají ve dvou rovinách. „Jednak jako udržitelnost dovedností – tedy jejich přenositelnost napříč různými obory. Zajímají nás profese, které jsou poptávané a mají velký potenciál pro budoucí pracovní trh,“ objasňuje Tlapák první rovinu.

A vzápětí popisuje tu druhou: „Když zařazujeme novou certifikaci do portfolia, ptáme se, je-li udržitelná ve smyslu udržitelné kariéry i dopadu na životní prostředí. Některé státy nám v tom jdou byznysově naproti. Například Kalifornie podporuje rekvalifikace v takzvaných green jobs.“ Jako příklad podpory takové zelené pracovní pozice Tlapák uvádí techniky solárních panelů, pro které budou kalifornská rekvalifikační centra nabízet školení spíše než pro opraváře fosilních motorů.

Potenciál bez limitů
Trh zahrnující vše okolo virtuální a rozšířené reality každým rokem roste. Podle dat Evropské komise byla v roce 2021 velikost trhu jen v rámci Evropské unie více než sedm miliard eur. A počítá se s tím, že v příštích letech poroste.

Technologie virtuální a rozšířené reality se nadále vylepšují, především v softwaru. V Evropě tyto technologie slouží například hernímu průmyslu nebo stále častěji maloobchodu.

Přístup Lifeliqe je tedy svým způsobem originální. V jeho dílně se právě připravují programy, díky kterým si lidé osvojí dovednosti některých technických povolání. I kvůli výzvám, které české prostředí čekají, mohou programy virtuální a rozšířené reality v budoucnu hrát důležitou roli na trhu práce při získávání nových pracovních zkušeností.

Produkty česko-amerického startupu Lifeliqe sice zatím nejsou určené českému prostředí, ale je možné, že tomu tak brzy bude. „Aktuálně hledáme cesty, jak uvolnit zdroje pro překlad a optimalizaci našich simulací pro český trh. Jsme připraveni k diskusi s možnými partnery. Potenciál je obrovský,“ shrnuje Tlapák.

Tento text byl publikován v týdeníku EURO a na portálu tydenikeuro.cz