Skupina UCED převzala energetickou infrastrukturu v areálu SIGMA GROUP v Lutíně

18. 8. 2021

Energetická skupina UCED v uplynulých týdnech dokončila akvizici společnosti SIGMA ENERGIE, spol. s. r. o., která je provozovatelem energetické infrastruktury v areálu SIGMA GROUP, a. s., v Lutíně. Roční objem distribuované elektřiny tak zvýšil o dalších téměř 30 GWh.


„Nejdůležitější součástí transakce je rozvodna R1 se dvěma transformátory 110 kVA a síť distribučních trafostanic. Rozvodna zajišťuje distribuci elektřiny v ročním objemu téměř 30 GWh všem firmám v průmyslovém areálu a zároveň poskytuje služby distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a jejím zákazníkům mimo obec Lutín. Další částí je infrastruktura pro distribuci zemního plynu, která zásobuje 13 místních odběratelů,“ uvedl Filip Trešl, Manažer úseku Akvizice ze skupiny UCED, která se tak stala exkluzivním dodavatelem elektřiny i plynu pro celý průmyslový areál v Lutíně. „Je to velmi významná transakce pro další rozvoj našeho portfolia energetických sítí. Díky ní jsme dále posílili své postavení v oblasti decentrální energetiky a rozšířili potenciál pro implementaci dalších součástí decentrální energetiky na severní Moravě,“ doplnil.

Provozovatelem distribučních soustav v areálu v Lutíně je holdingová společnost UCED Hranice, s. r. o. Servis energetického zařízení zajišťuje společnost ENERGETICKÁ SERVISNÍ, s. r. o.

Distribuční soustavy skupiny UCED zásobují energií více než 6 tisíc stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. Počet svých odběratelů chce firma v příštích letech zdvojnásobit.