Skupina UCED založila divizi Nová energetika

14. 5. 2021

Nová divize zastřešuje komplexní nabídku decentrální energetiky skupiny UCED. Zahrnuje také vybudování centrálního obchodního a poruchového dispečinku, odkud bude Nová energetika obsluhovat a obchodovat všechna vymezená distribuční území skupiny UCED v Česku.


Založení nové divize je reakcí na probíhající změny v energetice, mezi které patří přechod z klasické centrální energetiky s velkými elektrárnami na novou decentralizovanou a ekologizovanou energetiku. 

Mezi řešení decentralizované energetiky patří využívání flexibilních zdrojů výroby elektřiny a tepla a vytváření virtuálních agregovaných bloků. Jejich součástmi jsou kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny nebo jiné výrobní zdroje elektřiny. Do řízení elektrizační soustavy mohou být zapojeny i spotřebiče – nabíjecí stanice pro elektromobily, elektrokotle, čerpadla, ale i vzduchotechnické a klimatizační systémy. Nedílnou součást  našich řešení jsou i bateriové systémy a energetické využití vodíku.

Nová energetika společně se stabilní distribucí elektřiny, plynu a tepla zajistí maximální využití synergie v energetické skupině UCED a nabídne kompletní energetické služby pro naše zákazníky.

Divize Nová energetika je umístěna v Administrativním centru PIANO v Českých Budějovicích, kde pro ni skupina UCED rozšířila své nájemní prostory.