V rukou UCED je jedna z největších tepláren na biomasu

20. 1. 2022

Skupina UCED ze skupiny CREDITAS posiluje svou pozici v energetice. Aktuálně dokončila akvizici společnosti EC Biowatt, a. s., jedné z největších tepláren na biomasu v Česku. Nově vlastní ekologický provoz se dvěma biobloky v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a. s. UCED díky akvizici zvýší ročně objem distribuované elektřiny o hodnotu přesahující 56 GWh a distribuce tepla naroste o více než 100 TJ. 


„V areálu v Kutné Hoře už provozujeme vlastní lokální distribuční soustavu. Začleněním teplárny do našeho portfolia pokračujeme v posilování své pozice jednoho z významných distributorů energie v Česku,“ říká Richard Holešinský, investiční ředitel UCED. Provoz má tepelný výkon 23,5 MW. Elektřinu a teplo získává kombinovanou formou z obilné a řepkové slámy. „Areál v Kutné Hoře chceme dále rozvíjet. V druhé polovině roku 2022 plánujeme spuštění elektrokotle. Uvažujeme také o začlenění kogeneračních jednotek, fotovoltaiky i bateriových systémů,“ doplňuje Holešinský.

Teplárna na biomasu společnosti EC Biowatt a. s. vyrábí energii bezodpadovou technologií, která nezatěžuje životní prostředí. Získaná energie je navíc v porovnání s plynem, zejména v poslední době, dramaticky výhodnější. Palivem energetického zdroje jsou kromě obilné a řepkové slámy cíleně pěstované energetické plodiny ve formě standardizovaných balíků od zemědělců z okolí. Výsledný certifikovaný produkt „popelák“ je hojně využíván jako velmi kvalitní hnojivo.

UCED zároveň upevňuje své postavení v oblasti decentrální energetiky. „Jdeme cestou automatizované moderní výroby. Kutnohorská teplárna bude zapojena do našeho technického i obchodního dispečinku. Ten nám zajistí dálkové řízení provozu i optimalizaci výroby. Do tohoto systému jsou prostupně zapojovány další distribuční soustavy UCED. Začleněna do něj bude i naše první virtuální elektrárna, kterou dokončujeme,“ vysvětluje Richard Holešinský.