Vyjádření investiční skupiny CREDITAS k situaci na Ukrajině

8. 3. 2022

CREDITAS se znepokojením sleduje aktuální situaci na Ukrajině a vyjadřuje svůj soucit s utrpením nevinných lidí postižených konfliktem. Současná situace nemá žádný přímý dopad na činnost investiční skupiny CREDITAS ani Banky CREDITAS a neomezuje poskytování našich služeb klientům. CREDITAS má českého vlastníka a 100% český kapitál.

Skupina CREDITAS nemá žádné investice ani přímé obchodní vazby na země účastnící se tohoto konfliktu. Intenzivně se připravujeme na poskytování pomoci lidem i firmám postiženým válečnými událostmi.