PORTFOLIO

Tvoříme pevné hodnoty

Oblasti působení skupiny


Finanční služby:
banka a fondy


Ve finančním sektoru máme více než 20leté zkušenosti. Vlajkovou lodí je Banka CREDITAS, která je jednou z mála českých bank u nás a má přes 160 000 klientů. V rámci bankovních služeb obsluhujeme retailovou i firemní klientelu. V posledních letech byly založeny fondy, které rozšiřují naši nabídku klientům o investiční příležitosti. Jejich portfolio se bude dále rozšiřovat. 

01

Banka CREDITAS

Banka CREDITAS je česká banka, na finančním trhu působí již od roku 1996, původně jako záložna. Bankovní licenci získala v roce 2016. Banka se v rámci retailové klientely zaměřuje především na nabídku depozitních a investičních produktů, bezplatný platební styk a hypoteční úvěrování. V oblasti firemního bankovnictví především na financování českých společností a devizové konverze. 

160 000

Klientů

73 mld. Kč

Bilanční suma

37

Poboček

02

CREDITAS ENERGY

Pod investičním fondem CREDITAS ASSETS SICAV a.s. byl založen fond kvalifikovaných investorů CREDITAS ENERGY, podfond SICAV, který realizuje investice v oblasti energetiky. Fond se zaměřuje především na distribuci energie v průmyslových areálech.

6

Akvizic

2,35 mld. Kč

Čistá hodnota aktiv

120

Distribučních soustav

03

CREDITAS Nemovitostní

Pod investičním fondem CREDITAS fond SICAV, a.s. byl založen speciální fond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV, který investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti komerčního typu. 

5

Budov v majetku

300 mil. Kč

Čistá hodnota aktiv

17 327 m²

Ploch

04

CREDITAS LOAN

Pod investičním fondem CREDITAS LOAN SICAV a.s. byl založen fond kvalifikovaných investorů CREDITAS LOAN, podfond SICAV, který se zaměřuje na poskytování úvěrů a zápůjček vybraným projektům a na investice do cenných papírů.

1

Podfond

05

EKORENT

Ekorent je poskytovatelem úvěrů a leasingového financování pro segment soukromého zdravotnictví. Svým klientům profinancoval investice za více než 5 miliard korun. Financuje jak zavedená zdravotnická zařízení, tak začínající lékaře bez vlastní podnikatelské historie. 

800 mil. Kč

Bilanční suma

12 tisíc

Uzavřených smluv

1992

Rok založení

06

Max banka

Max banka je na bankovním trhu již od roku 1991. Během své 31leté historie působila pod značkami LBBW Bank CZ a.s., BAWAG Bank CZ a.s. či Expobank CZ a.s. Od roku 2022 je vlastníkem banky skupina CREDITAS. Nabízí online produkty pro retailovou klientelu: od platebního styku přes depozitní produkty až po spotřebitelské úvěrování.

16 000

Klientů

14 mld. Kč

Bilanční suma

1991

Rok založení


Reality: nájemní bydlení 
a development


Skupina dlouhodobě investuje do nemovitostí, jako jsou administrativní budovy, skladové a průmyslové areály, obchodní centra. Realizuje rovněž vlastní developerské projekty, především rezidenční nemovitosti, a investuje do pozemků, které mají potenciál pro budoucí výstavbu. V roce 2020 byla založena společnost Creditas Real Estate B.V., jejíž specializací jsou projekty nájemních bytů.

01

Creditas Real Estate

Společnost investuje na nemovitostním trhu. Vizí je vybudovat během následujících let široké portfolio nájemních bytů a zařadit se mezi přední poskytovatele nájemního bydlení v České republice. V zorném poli jsou především nemovitosti v hlavním městě Praze.

2

Projekty ve výstavbě

125

Jednotek

9 621 m²

Ploch

02

V INVEST CZ

Společnost V INVEST CZ se věnuje celé škále developerských činností od akvizic developerských pozemků, přes engineering a povolovací řízení, po výstavbu a prodej bytových jednotek. Patří mezi jednoho z největších developerů rezidenčního bydlení v Praze. 

14

Projektů v přípravě 

800

Realizovaných jednotek

30 let

Na trhu

03

GRANDHOTEL PUPP

Součástí skupiny je jeden z nejstarších a nejslavnějších evropských hotelů. Karlovarský Grandhotel Pupp je již déle než tři století místem setkávání a zábavy i synonymem pro prvotřídní gastronomii a služby. Hosté zde najdou vše, co k pobytu a relaxaci potřebují. Věhlas získal Grandhotel Pupp také díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, v jeho pokojích totiž každoročně bydlí slavné české i světové celebrity. 

1701

Rok založení

5

Hvězd

228

Pokojů

04

Areál Letňany

Areál o rozloze 10 ha se nachází v rychle se rozvíjející a velmi perspektivní čtvrti pražských Letňan. Momentálně se na něm nachází sklady a kanceláře a vznikl zde jeden z největších filmových ateliérů, kde americká produkce natáčí nový fantasy seriál. Historicky zde společnost Avia vyráběla stejnojmenná nákladní vozidla. Areál má potenciál pro výstavbu rezidenčních projektů. 

10 ha

Plochy

05

Administrativní budovy

Skupina vlastní rovněž několik administrativních budov s užitnou plochou bezmála 10 000 m². Dvě administrativní budovy se nacházejí v Praze v Karlíně nedaleko metra Florenc. Budova Javor v Pobřežní ulici nabízí 3 736 m² a budova S9 Florenc na Sokolovské ulici 2 850 m² plochy. Další budova je situovaná v centru Olomouce na třídě Svobody a její pronajímatelná plocha činí 3 385 m².

9 971 m²

Ploch

2x

Budova v Praze

1x

Budova v Olomouci


Energetika: distribuce energie


Skupina CREDITAS je prostřednictvím skupiny UCED největším alternativním distributorem energie, převážně elektřiny. Distribuční soustavy zásobují energií více než 6 tisíc stálých odběratelů, mezi nimiž jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. UCED intenzivně pracuje na vlastním řešení, které se přizpůsobuje výzvám nové energetiky. Klade důraz na decentralizovanou a ekologizovanou energetiku. 

01

UCED

Komplexní služby v oblasti energetiky: jednotný koncept energetiky pro dané území, podpora investora ve fázi výstavby supervizí technických řešení a energetický facility management. Energetická skupina UCED je licencovaný distributor energií a je největším alternativním distributorem elektřiny v České republice.

1 TWh/rok

Energie

4. v ČR

Největší distributor

6 000

Odběratelů

02

EC Biowatt

Do skupiny patří EC Biowatt, a. s., jedna z největších tepláren na biomasu v Česku. Elektřinu a teplo získává kombinovanou formou z obilné a řepkové slámy. Energii tak vyrábí bezodpadovou technologií, která nezatěžuje životní prostředí. Celkem zdroj disponuje tepelným výkonem 41,5 MW. 

1

Teplárna

41,5 MW

Výkon

03

UCED Elektrárna Prostějov

UCED Elektrárna Prostějov s. r. o. disponuje špičkovým zdrojem se spalovací turbínou na zemní plyn o výkonu 58 megawattů (MWe). Primárně se zaměřuje na podpůrné služby pro provozovatele české energetické přenosové soustavy – ČEPS. 

1

Elektrárna

58 MW

Výkon

04

Energie z obnovitelných zdrojů

Projekty využívající energii z obnovitelných zdrojů jsou ve skupině zastoupeny jednou fotovoltaickou elektrárnou na území České republiky. Celkový instalovaný výkon této elektrárny činní 5,79 MW.

1

Elektrárna

5,79 MW

Výkon


Ostatní: zemědělství a start-upy


Mezi ostatní podnikatelské oblasti patří zemědělství a investice do start-upů. Skupina vlastní zemědělskou farmu na produkci mléka a podporuje začínající firmy v oblastech digitálního vzdělávání. 

01

MORAVAN Mléčná farma

Moderní farma na produkci mléka s denní dodávkou 25 000 litrů. Chová okolo 900 kusů holštýnského skotu a k tomu 150 telat do půl roku věku. V rostlinné výrobě se farma zaměřuje na pěstování krmivové základny pro dojný skot, a to především kukuřice na siláž, jetelotrávy na senáž a pšenice.

3 402

Hektarů

900 ks

Skotu

25 000 l

Mléka denně

02

Lifeliqe

Společnost Lifeliqe vytváří s použitím nejmodernějších technologií virtuální simulace a zaměřuje se na pracovní trh a rekvalifikace dospělých. Pomocí interaktivního obsahu ve 3D, virtuální (VR) a rozšířené (AR) realitě mění podobu rekvalifikací. Díky Lifeliqe se dospělí připravují na ta nejžádanější povolání v oblastech jako jsou věda, technologie, zdravotnictví nebo strojírenství. Společnost sídlí v San Francisku, svoji vývojovou část má v České republice.

5 simulací

Ve virtuální realitě

35 videí

V 360° perspektivě

1 300 

Rekvalifikací do 2024

03

Corinth

Společnosti Corinth patří mezi nejinovativnější vzdělávací firmy na světě a mění dosavadní způsoby výuky ve školách s pomocí rozšířené a virtuální reality. Po boku silných partnerů a špičkových univerzit, s využitím moderních technologií a ve spolupráci s tisícovkou škol po celém světě plní Corinth svůj sen a sny žáků, studentů a učitelů o efektivnější a zábavnější výuce. Dlouhodobým cílem společnosti je získání pozice přední platformy pro interaktivní 3D obsah dostupný odkudkoli a na jakémkoliv zařízení.

100 zemí

Individuální uživatelé

17 zemí

Institucionální uživatelé

1 500 >

3D modelů