PORTFOLIO

Tvoříme pevné hodnoty

Oblasti působení skupiny


Finanční služby:
banka a fondy


Ve finančním sektoru máme vice než 20leté zkušenosti. Vlajkovou lodí je Banka CREDITAS, která je jednou z mála českých bank u nás a má přes 100 000 klientů. V rámci bankovních služeb obsluhujeme retailovou i firemní klientelu. V průběhu let 2019 a 2020 byly založeny fondy, které rozšiřují naši nabídku klientům o investiční příležitosti.

01

Banka CREDITAS a.s.

Banka CREDITAS je česká banka, na finančním trhu působí již od roku 1996, původně jako záložna. Bankovní licenci získala v roce 2016. Banka se v rámci retailové klientely zaměřuje především na nabídku depozitních a investičních produktů, bezplatný platební styk a hypoteční úvěrování. V oblasti firemního bankovnictví především na financování českých společností a devizové konverze. 

120 000

Klientů

70 mld. Kč

Bilanční suma

37

Poboček

02

CREDITAS ENERGY

Pod investičním fondem CREDITAS ASSETS SICAV a.s. byl založen fond kvalifikovaných investorů CREDITAS ENERGY, podfond SICAV, který realizuje investice v oblasti energetiky. Fond se zaměřuje především na distribuci energie v průmyslových areálech.

6

Akvizic

1,5 mld. Kč

Čistá hodnota aktiv

120

Distribučních soustav

03

CREDITAS Nemovitostní I

Pod investičním fondem CREDITAS fond SICAV, a.s. byl založen speciální fond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV, který investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti komerčního typu. 

5

Budovy v majetku

300 mil. Kč

Čistá hodnota aktiv

17 327 m²

Ploch

04

CREDITAS LOAN

Pod investičním fondem CREDITAS LOAN SICAV a.s. byl založen fond kvalifikovaných investorů CREDITAS LOAN, podfond SICAV, který se zaměřuje na poskytování úvěrů a zápůjček vybraným projektům a na investice do cenných papírů.

1

Podfond

05

EKORENT

Ekorent je poskytovatelem úvěrů a leasingového financování pro segment soukromého zdravotnictví. Svým klientům profinancoval investice za více než 5 miliard korun. Financuje jak zavedená zdravotnická zařízení, tak začínající lékaře bez vlastní podnikatelské historie. 

800 mil. Kč

Bilanční suma

12 tisíc

Uzavřených smluv

1992

Rok založení


Reality: nájemní bydlení 
a development


Skupina dlouhodobě investuje do nemovitostí, jako jsou administrativní budovy, skladové a průmyslové areály, obchodní centra. Realizuje rovněž vlastní developerské projekty, především rezidenční nemovitosti, a investuje do pozemků, které mají potenciál pro budoucí výstavbu. V roce 2020 byla založena společnost Creditas Real Estate B.V., jejíž specializací jsou projekty nájemních bytů.

01

Creditas Real Estate B.V.

Společnost investuje na nemovitostním trhu. Vizí je vybudovat během následujících let široké portfolio nájemních bytů a zařadit se mezi přední poskytovatele nájemního bydlení v České republice. V zorném poli jsou především nemovitosti v hlavním městě Praze.

1

Projekt ve výstavbě

95

Jednotek

6 021 m²

Ploch

02

V INVEST CZ a.s.

Společnost V INVEST CZ se věnuje celé škále developerských činností od akvizic developerských pozemků, přes engineering a povolovací řízení, po výstavbu a prodej bytových jednotek. Patří mezi jednoho z největších developerů rezidenčního bydlení v Praze. 

14

Projektů v přípravě 

800

Realizovaných jednotek

30 let

Na trhu

03

GRANDHOTEL PUPP

Součástí skupiny je jeden z nejstarších a nejslavnějších evropských hotelů. Karlovarský Grandhotel Pupp je již déle než tři století místem setkávání a zábavy i synonymem pro prvotřídní gastronomii a služby. Hosté zde najdou vše, co k pobytu a relaxaci potřebují. Věhlas získal Grandhotel Pupp také díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, v jeho pokojích totiž každoročně bydlí slavné české i světové celebrity. 

1701

Rok založení

5

Hvězd

228

Pokojů

04

Areál Letňany

Areál o rozloze 10 ha se nachází v rychle se rozvíjející a velmi perspektivní čtvrti pražských Letňan. Momentálně se na něm nachází sklady a kanceláře a vznikl zde jeden z největších filmových ateliérů, kde americká produkce natáčí nový fantasy seriál. Historicky zde společnost Avia vyráběla stejnojmenná nákladní vozidla. Areál má potenciál pro výstavbu rezidenčních projektů. 

10 ha

Plochy

05

Administrativní budovy

Skupina vlastní rovněž několik administrativních budov s užitnou plochou bezmála 10 000 m². Dvě administrativní budovy se nacházejí v Praze v Karlíně nedaleko metra Florenc. Budova Javor v Pobřežní ulici nabízí 3 736 m² a budova S9 Florenc na Sokolovské ulici 2 850 m² plochy. Další budova je situovaná v centru Olomouce na třídě Svobody a její pronajímatelná plocha činí 3 385 m².

9 971 m²

Ploch

2x

Budova v Praze

1x

Budova v Olomouci


Energetika: distribuce energie


Skupina CREDITAS je prostřednictvím společností skupiny UCED největším alternativním distributorem energie, převážně elektřiny. Energii dodává více než 6 000 odběratelům ve 120 odběrných soustavách. Zaměřuje se především na velké odběratele, jakými jsou logistická centra či průmyslové parky.

01

UCED

Komplexní služby v oblasti energetiky: jednotný koncept energetiky pro dané území, podpora investora ve fázi výstavby supervizí technických řešení a energetický facility management. Energetická skupina UCED je licencovaný distributor energií a je největším alternativním distributorem elektřiny v České republice.

1 TWh/rok

Energie

4. v ČR

Největší distributor

6 000

Odběratelů

02

Energie z obnovitelných zdrojů

Projekty využívající energii z obnovitelných zdrojů jsou ve skupině zastoupeny jednou fotovoltaickou elektrárnou na území České republiky. Celkový instalovaný výkon této elektrárny činní 5,79 MW.

1

Elektrárna

5,79 MW

Výkon


Ostatní: zdravotnictví, zemědělství a start-upy


Mezi ostatní podnikatelské oblasti patří zdravotnictví, zemědělství a investice do start-upů. Prostřednictvím společnosti Alzheimercentrum provozuje CREDITAS nejstarší a největší síť specializovaných zařízení pro péči o klienty s Alzheimerovou chorobou v Česku. Skupina vlastní zemědělskou farmu na produkci mléka a podporuje začínající firmy v oblastech digitálního vzdělávání.

01

Alzheimercentrum pp s.r.o.

Alzheimercentrum je skupina zařízení, která se již 25 let specializují na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou ve všech jejích stadiích. Jedná se o největší síť svého druhu v Česku. Čtrnáct specializovaných center v České republice a na Slovensku poskytuje sociální služby a komplexní ošetřovatelskou péči svým klientům.

14

Center

1 500

Lůžek

25 let

Zkušeností

02

MORAVAN Mléčná farma a.s.

Moderní farma na produkci mléka s denní dodávkou 25 000 litrů. Chová okolo 900 kusů holštýnského skotu a k tomu 150 telat do půl roku věku. V rostlinné výrobě se farma zaměřuje na pěstování krmivové základny pro dojný skot, a to především kukuřice na siláž, jetelotrávy na senáž a pšenice.

3 700

Hektarů

900 ks

Skotu

25 000 l

Mléka denně

03

Lifeliqe Inc.

Lifeliqe a Corinth představují vizuální výukovou platformu pro vzdělávání prostřednictvím interaktivních 3D modelů. Společnost Lifeliqe vytvořila řadu vzdělávacích aplikací využívajících nejmodernější technologie virtuální, rozšířené a mixované reality. Společnost sídlí v San Franciscu, svoji vývojovou část má v České republice, pomocí svých výukových programů posunuje vzdělávání dětí i dospělých ve stovce zemí světa do nové dimenze.

100 zemí

Individuální uživatelé

17 zemí

Institucionální uživatelé

1 500 >

3D modelů