PRO INVESTORY

Investiční možnosti s naší skupinou

Dluhopisové programy

AKTIVNÍ UPISOVANÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest IX

UNICAPITAL má zkušenosti s řadou úspěšných dluhopisových programů realizovaných pro svůj další dynamický rozvoj.

AKTIVNÍ UPISOVANÝ PROGRAM

CREDITAS Invest I

Dluhopisový program na financování dalších akvizic především v odvětví energetiky a nemovitostí.

Investiční fondy pro veřejnost

CREDITAS Nemovitostní I

Speciální fond nemovitostí investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti komerčního typu. 

CREDITAS Smíšený CZ

Speciální fond smíšený, který kombinuje investice do akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů vydávaných fondy. 

Max Úrok

Max Úrok, otevřený podílový fond investuje do likvidních investičních nástrojů, zejména bankovních vkladů, repo operací a dluhopisů.

Investiční fondy pro kvalifikované investory

CREDITAS ENERGY

Fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na investice v oblasti energetiky: do distribučních soustav a výroby elektřiny.

CREDITAS LOAN

Fond zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček typicky na akvizice či development nemovitostních projektů.

CREDITAS OPPORTUNITY

Fond zaměřený na investice do cenných papírů, účastí v obchodních společnostech a poskytování úvěrů a zápůjček.

Aktuální zprávy z fondů

Magazín C JOURNAL

Magazín C JOURNAL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS B.V. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace.