PRO INVESTORY

Investiční možnosti s naší skupinou

Investice do konzervativních oblastí

Společnosti ze skupiny CREDITAS nabízí zajímavé příležitosti zhodnocení pro individuální i institucionální investory. Skupina si prostřednictvím emisí cenných papírů zajišťuje efektivní financování svého dalšího rozvoje. 

Dluhopisové programy

AKTIVNÍ UPISOVANÝ PROGRAM

CREDITAS Invest I

Dluhopisový program na financování dalších akvizic především v odvětví energetiky a nemovitostí.

AKTIVNÍ UPISOVANÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest VII

UNICAPITAL má zkušenosti s řadou úspěšných dluhopisových programů realizovaných pro svůj další dynamický rozvoj.


Investiční fondy

INVESTIČNÍ FOND

CREDITAS ENERGY

Fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na investice v oblasti energetiky: do distribučních soustav a výroby elektřiny.

INVESTIČNÍ FOND

CREDITAS LOAN

Fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů.

INVESTIČNÍ FOND

CREDITAS Nemovitostní

Speciální fond nemovitostí investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti komerčního typu. 

Kontakt
pro investory

Ing. Petra Pipková

Manažer investičních produktů

petra.pipkova@creditasgroup.cz
+420 778 782 864


Tadeáš Silovský

Manažer investičních produktů

tadeas.silovsky@creditasgroup.cz
+420 778 783 283

Magazín C JOURNAL

Magazín C JOURNAL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS B.V. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace.