PRO INVESTORY

Investiční možnosti s naší skupinou

Investice do konzervativních oblastí

Společnosti ze skupiny CREDITAS nabízí zajímavé příležitosti zhodnocení pro individuální i institucionální investory. Skupina si prostřednictvím emisí cenných papírů zajišťuje efektivní financování svého dalšího rozvoje. Distribuce investičních produktů je realizována přes Banku CREDITAS.

INVESTIČNÍ FOND

CREDITAS ENERGY

Fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na investice v oblasti energetiky.

INVESTIČNÍ FOND

CREDITAS Nemovitostní

Speciální fond nemovitostí investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti komerčního typu. 

DLUHOPISOVÝ PROGRAM

UNICAPITAL Invest V

Dluhopisový program na financování dalších akvizic především v odvětví distribuce energie a nemovitostí.

INVESTIČNÍ FOND

CREDITAS LOAN

Fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů a investuje do cenných papírů.

Kontakt
pro investory

Martin Slouka

Prémiový bankéř

martin.slouka@creditas.cz
+420 773 053 995


Vladislav Herman

Prémiový bankéř

vladislav.herman@creditas.cz
+420 773 778 923

Magazín C JOURNAL

Magazín C JOURNAL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS B.V. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace.