zakladatel a vlastník

Pavel Hubáček

Řídí strategický rozvoj skupiny, expanzi a její další směřování. Patří mezi konzervativní a obezřetné investory, klade důraz na dlouhodobou strategii a reálnou hodnotu aktiv. Skupina CREDITAS se pod jeho vedením stala jednou z nejrychleji rostoucích českých investičních skupin.