Seznamte se s bankovním 
pojmem PRIBOR.

 UNICAPITAL / 14. 6. 2022

V nové nabídce cenných papírů najdete i dluhopisy, jejichž úroková sazba je vázána na PRIBOR. Přesný význam této zkratky není mimo finanční sektor příliš známý, v tomto článku proto nabízíme krátké vysvětlení.

PRIBOR a dluhopis s pohyblivou sazbou

PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate) je odhad úrokové sazby, za kterou by byla referenční banka ochotna poskytnout depozitum jiné bance na mezibankovním trhu. Jde tedy o výši úrokové sazby, za kterou si banky na českém trhu mezi sebou půjčují.

Dluhopisy s úrokem závislým na hodnotě PRIBOR jsou úročeny pohyblivou sazbou, která se matematicky zaokrouhluje na dvě desetinná místa a která je pro každé výnosové období stanovena jako hodnota zvolené referenční sazby PRIBOR 6M stanovené dva pracovní dny před počátkem příslušného výnosového období, ke kterému se vztahuje, zvýšená o marži ve výši 1,5 %  nebo 2,0 % p.a.

Zdá se vám to příliš složité? Více napoví vzorec: úroková sazba dluhopisů bude PRIBOR 6M+1,5 % p.a., respektive PRIBOR 6M+2,0 % p.a.