Seznamte se s bankovními pojmy:
PRIBOR, CPI, REPO

 CREDITAS INVEST I  / 8. 6. 2022

V nové nabídce společnosti CREDITAS Invest I najdete dluhopisy, jejichž úroková sazba je vázána na PRIBOR nebo CPI. Přesný význam obou zkratek není mimo finanční sektor příliš známý, v tomto článku proto nabízíme krátké vysvětlení.

CPI a protiinflační dluhopisy

CPI je zkratkou indexu spotřebitelských cen (anglicky Consumer Price Index). Je velmi často používanou mírou inflace, jelikož vyjadřuje vývoj cenové hladiny určitého spotřebního koše (tj. zboží a služeb), udává tak růst životních nákladů. Hodnota CPI tedy vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny spotřebního koše ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci roku předchozího, tedy o kolik je celá skupina sledovaných položek dražší (anebo v případě deflace levnější).

Protiinflační dluhopisy společnosti CREDITAS Invest I jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena pro každé výnosové období ve výši dostupné hodnoty míry inflace zjištěné druhý pracovní den před počátkem příslušného výnosového období, ke kterému se vztahuje. Fixní hodnota marže je 0 % (vyjádřeno vzorcem: CPI+0 % p.a.). Jinak řečeno: úroková sazba protiinflačních dluhopisů se bude měnit podle aktuální výše indexu spotřebitelských cen. Čím vyšší inflace, tím vyšší výnos z dluhopisů.

PRIBOR a dluhopis s pohyblivou sazbou

PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate) je odhad úrokové sazby, za kterou by byla referenční banka ochotna poskytnout depozitum jiné bance na mezibankovním trhu. Jde tedy o výši úrokové sazby, za kterou si banky na českém trhu mezi sebou půjčují.

Dluhopisy s úrokem závislým na hodnotě PRIBOR jsou úročeny pohyblivou sazbou, která se matematicky zaokrouhluje na dvě desetinná místa a která je pro každé výnosové období stanovena jako hodnota zvolené referenční sazby PRIBOR 6M platné pro druhý pracovní den před počátkem příslušného výnosového období, ke kterému se vztahuje, zvýšená o marži ve výši 3,5 %.

Zdá se vám to příliš složité? Více napoví vzorec: úroková sazba dluhopisů bude PRIBOR 6M+3,5 % p.a.

Repo sazba

Třetím frekventovaným termínem používaným v souvislosti s depozitními a investičními produkty je Repo sazba (také označovaná jako základní sazba). Zjednodušeně lze říci, že jde o úrokovou sazbu, za kterou si ČNB půjčuje volné peníze od komerčních bank. Základní doba splatnosti je 14 dní, proto se také používá označení 2T (dvoutýdenní) repo sazba.

Repo sazba patří mezi důležité nástroje měnové politiky ČNB pro ovlivnění inflace. Hodnotu sazby stanovuje bankovní rada ČNB na svých zasedáních, historický vývoj hodnoty si můžete prohlédnout na webu.

Kontakt
pro investory

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s těmito dluhopisy kontaktujte naše pracovníky. Rádi vám poskytnou potřebné informace.

Ing. Petra Pipková

Manažer investičních produktů

petra.pipkova@creditasgroup.cz
+420 778 782 864


Tadeáš Silovský

Manažer investičních produktů

tadeas.silovsky@creditasgroup.cz
+420 778 783 283