Jinonický dvůr postoupil do finále soutěže Stavba roku 2023

27. 9. 2023

Zdařilá renovace kulturní památky, která probíhala v úzké spolupráci s památkáři, proměnila nevzhledný a chátrající areál v krásné, moderní bydlení s jedinečnou atmosférou. Díky tomu postoupil Jinonický dvůr developerské společnosti CREDITAS Real Estate do finále v soutěži Stavba roku 2023.

Hlavním organizátorem soutěže s více než třicetiletou tradicí je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i jejím vypisovatelem spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Stavby hodnotí na základě osobní návštěvy a prohlídky odborná porota a sbor expertů.

Letos se do soutěže přihlásilo rekordních 110 projektů z celé ČR. Do finále kromě Jinonického dvora postoupila také např. rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato v Ostravě, přestavba bývalé textilní továrny Rezidence OÁZA a ROSA v Liberci nebo stavební úpravy ve Vědecké knihovně v Olomouci. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v pátek 24. listopadu 2023 v Rudolfinu v Praze.

Jinonický dvůr, který vlastnil významný rod Schwarzenbergů, sloužil od svého vzniku v 17. století jako hospodářský statek, ke kterému později přibyl pivovar. Občas zde přespávalo panstvo. Jeho dobré časy skončily po roce 1945 zestátněním, následující desetiletí objekt jen chátral. K dalšímu životu ho probudila až kompletní citlivá renovace, která probíhala mezi roky 2020 až 2023.

Společnost CREDITAS Real Estate na ní úzce spolupracovala s památkáři. Velkým překvapením pro všechny zúčastněné byl objev středověké tvrze z 11. století. Po důkladném archeologickém průzkumu se celá tvrz zakonzervovala, upravil se projekt, aby pozůstatky tvrze zůstaly zachovány i pro budoucí generace, a pokračovalo se v rekonstrukci.   Povedlo se rovněž zachovat původní barokní a klasicistní prvky – nosné konstrukce, stropy i klenby, barokní portál, věžičku s ciferníkem a historickým hodinovým strojem, sluneční hodiny a historickou kašnu.

Výsledkem rekonstrukce Jinonického dvora je moderní a jedinečné bydlení v unikátním historickém areálu, který nabízí 51 bytových jednotek o dispozicích 2+kk až 4+kk. Díky své dlouhé historii a pečlivé rekonstrukci vyčnívá z typické rezidenční výstavby a představuje výjimečné bydlení pro náročné klienty, kteří ocení atmosféru zámeckého bydlení a jedinečné genius loci místa.

Líbí se Vám Jinonický dvůr? Hlasujte pro něj v ceně veřejnosti.