Max banka hlásí za 1. pololetí roku 2023 zisk 158 milionů korun

10. 8. 2023

Max banka v roce 2023 vykazuje výrazný růst ve všech klíčových obchodních ukazatelích a blíží se hranici 50 000 klientů. Čistý zisk za 1. pololetí letošního roku dosáhl 158,2 milionu korun, vloni přitom ještě jako Expobank vykazovala ztrátu. Pod křídly skupiny CREDITAS se více než ztrojnásobila i bilanční suma Max banky, která dosáhla bezmála 48 miliard korun.

Hlavním faktorem růstu bilanční sumy je růst objemu přijatých klientských vkladů, který k 30. červnu 2023 převyšoval 44 miliard korun a je nejvýznamnější položkou pasiv. Čistý meziroční nárůst o 35,7 miliard korun odráží aktuální vývoj na finančních trzích, nabízené úrokové sazby i apetit klientů, kterým Max banka nabízí atraktivně úročený spořicí účet. I díky němu si připsala více čtyřnásobný meziroční nárůst klientů na aktuální počet 46 000.

Tyto výsledky nás nesmírně těší a věřím, že na ně ve zbytku roku navážeme. Po úspěšném nasazení nového moderního core systému Flexcube, nastal čas i pro rozvoj dalších služeb a produktů. První novinkou druhého poletí je zvýšení sazby na eurovém spořicím účtu na 0,75 % ročně,“ říká předsedkyně představenstva Max banky Ivana Pícková.

Hodnota vlastního kapitálu Banky k 30. červnu 2023 činila 2,7 mld. Kč.