Pro kvalifikované investory: nový CREDITAS LOAN, podfond SICAV

22. 02. 2021

Podfond CREDITAS LOAN bude investovat zejména do poskytování úvěrů a zápůjček a ostatních nástrojů dluhového financování vybraných projektů. Zápůjčky podfondu půjdou typicky na akvizice, pre-development či development nemovitostních projektů (rezidenčních i administrativních) a na nákup pozemků skýtajících potenciál dalšího rozvoje. 


Podfond je vhodný pro kvalifikované investory, kteří pro dosažení odpovídajícího zhodnocení investovaných prostředků ve střednědobém až dlouhodobém horizontu budou ochotni podstoupit vyšší míru rizika.

Garance minimálního výnosu Premium investičních akcií (PIA) ve výši 5,6 % p.a., respektive Premium plus investičních akcií (PPIA) ve výši 6,0 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.

Zakladatelem CREDITAS LOAN, podfond SICAV je fond kvalifikovaných investorů CREDITAS LOAN SICAV a.s., jež je součástí investiční skupiny CREDITAS. Detailní informace o novém podfondu najdete na stránce CREDITAS LOAN, podfond SICAV.

Další zprávy ze skupiny

Rozhovor s Václavem Skoblíkem ze skupiny UCED o budoucnosti energetiky

Rozhovor s Václavem Skoblíkem ze skupiny UCED o budoucnosti energetiky

Energetiku čekají velké změny. Plánovaný útlum fosilních paliv znamená, že mezi lety 2030 a 2050 bude třeba najít alternativu k uhlí a zemnímu plynu.

Trend nájemního bydlení posiluje i v Česku

Trend nájemního bydlení posiluje i v Česku

Banka CREDITAS překročila hranici 120 tisíc klientů

Banka CREDITAS překročila hranici 120 tisíc klientů

Začátkem září 2021 překonal počet klientů Banky CREDITAS hranici 120 tisíc. Je tak šestkrát vyšší než v lednu 2017, kdy se CREDITAS stala bankou.