Richard Holešinský z UCED: Plánujeme vytvořit velkou virtuální elektrárnu

12. 12. 2022
Rok 2022 je pro skupinu UCED ve znamení růstu a velkých akvizic. Je jedním z největších distributorů energie v Česku a v poslední době se zaměřuje na inves­tice do velkých energetických zdrojů. Začátkem roku koupila kutnohorskou teplárnu na biomasu, v létě přidala akvizici elektrárny v Prostějově a chystá další velké nákupy nejen v Česku. „Sázíme na distribuci, výrobu elektřiny a tepla a s tím související propojování zdrojů do agregačních bloků," říká Richard Holešinský, investiční ředitel společnosti UCED ze skupiny CREDITAS.

V nejbližších letech chcete v Česku vybudovat virtuální elektrárnu o výkonu tisíc megawattů. To jsou velké plány.
Ano, máme velké ambice. Těch tisíc megawattů je pro představu přibližně polovina kapacity jaderné elektrárny Temelín. Elektřinu a teplo UCED aktuálně vyrábí například v moderních kogeneračních jednotkách nebo lokálních kotelnách. Letos jsme koupili teplárnu na biomasu v Kutné Hoře nebo plynovou elektrárnu v Prostějově. Abychom dosáhli výkonu tisíc megawattů, plánujeme výstavbu a spuštění dalších zdrojů. Ty pak chceme propojit do takzvané virtuální elektrárny.

Co si pod pojmem virtuální elektrárna můžeme představit?
Virtuální elektrárnu tvoří více decentrali­zovaných, vzájemně propojených zdrojů, které ovládá jeden centrální dispečink. Hlavním zdrojem energie našeho agregačního bloku bude plyn. Ať už se jedná o paro­plynový provoz, velké kogenerační motory, zelený plyn, zemní plyn, nebo plyn s příměsí vodíku. Součástí agregačního bloku budou také solární parky, větrné elektrárny nebo teplárenské a biomasové provozy.

Původně jste se zaměřovali především na distribuci energie, dnes už ale UCED reprezentuje celá skupina firem zabývajících se i výrobou elektřiny a tepla.
V roce 2015 jsme začali budovat distribuční soustavy a nyní jsme jedním z největších distributorů energie v Česku s více než šesti tisíci stálými odběrateli. Letos budeme mít obrat téměř pět mi­liard korun a EBITDU více jak 1,5 miliar­dy. To už nám poskytuje dostatečnou finanční stabilitu, abychom se mohli posunout o krok, možná spíš o skok dál.

Získali jste ocenění Českých 100 Nej­lepších v kategorii Dynamický růst a stabilita. Letos jste koupili dvě elektrárny, jaké jsou plány pro příští rok?
To ocenění v podstatě potvrzuje směr, kterým se snažíme jít. Chceme být lídrem nové energetiky. Od roku 2022 je UCED jedním z tuzemských agregátorů, který společnosti ČEPS pomáhá stabilizovat elektrickou síť v Česku. Elektrárna UCED Prostějov je zdroj se spalovací turbínou na zemní plyn a v podstatě tvoří samostatný agregační blok o výkonu 58 megawattů, který budeme dále rozšiřovat. Pořizujeme druhou turbínu o výkonu 50 MW, což je investice zhruba za miliardu. Investujeme také do elektrokotlů, rozšiřujeme kogenerační jednotky. Plánujeme stavbu paroplynových elektráren. Předpokládáme, že celkové náklady na vybudování agregačního bloku v Česku budou přes 20 miliard korun. Teď navíc dokončujeme velkou transakci ve Velké Británii.

To vypadá na pěknou akviziční jízdu. Z čeho své akvizice financujete?
Stabilně rosteme každý rok o 15 až 20 pro­cent. Na financování projektů používáme zčásti ekvitu vydělanou stávajícím energetickým byznysem a oporu máme rovněž v investiční skupině CREDITAS, jejíž jsme součástí. Pro další růst je ale samozřejmě třeba spousta dalších investic. Potřebné zdroje doplňujeme bankovním financováním a prostřednictvím naší fondové struktury. Loni jsme spustili fond kvalifikovaných investorů CREDITAS ENERGY, do něhož jsme vložili celý distribuční byznys a nabídli externím investorům, aby se také podíleli na našich investicích. Musím říct, že se fondu daří velmi dobře.

Často se teď skloňuje pojem Energe­tika 4.0. Co si pod ním představit?
Zjednodušeně se to dá shrnout pod 3D – decentralizace, digitalizace a dekarbo­nizace. Energetika se výrazně mění a čelí řadě výzev. Ať už mluvíme o změně klimatu, důrazu na udržitelnost, nebo soběstačnost. Nová energetika musí částečně řešit i dodávky do sítě v době energetických špiček. Jedná se o kombinaci moderních technologií, sofistikovaného IT a prozákaznického přístupu. Energetiku čekají skutečně velké změny. A my chceme být určitě jejich součástí.
 

Tento text byl publikován v týdeníku EURO a na serveru tydenikeuro.cz