CREDITAS ENERGY: investice do české energetiky

10. 02. 2021

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. zaměřeným na realizace investic v energetice. Investoři mohou získat podíl ve formě investičních akcií dvou různých tříd, které se liší podmínkami minimální vstupní investice, výší poplatků či dolní a horní hranicí zhodnocení.


Podfond CREDITAS ENERGY cílí primárně na majetkovou účast ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektrickou energií, plynem a teplem. Půjde pak často o projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií, jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž poskytovatelé souvisejících služeb. 

Počáteční aktiva ve výši 910 milionů Kč vložila do podfondu společnost UNICAPITAL ENERGY a.s. Ta je součástí skupiny CREDITAS a v energetice působí již od roku 2013. Vložená aktiva zahrnují 108 tuzemských distribučních soustav, v nichž je přes pět a půl tisíce odběrných míst s roční spotřebou 1 TWh elektřiny a plynu. To z podfondu dělá 4. největšího distributora elektřiny v Česku. 

Investorům podfond CREDITAS ENERGY nabízí investiční akcie ve dvou třídách. Premium investiční akcie (PIA) nabízejí zhodnocení od 5,2 %* do 5,6 % p.a. při minimální vstupní investici ve výši 1 milionu Kč. Premium plus investiční akcie (PPIA) nabízejí zhodnocení od 5,6 %* do 6 % p.a. s minimální investicí ve výši 10 milionů Kč. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce podfondu CREDITAS ENERGY.


* Garance minimálního výnosu Premium investičních akcií (PIA) ve výši 5,2 % p.a., respektive Premium plus investičních akcií (PPIA) ve výši 5,6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.

Další zprávy ze skupiny

Rozhovor s Václavem Skoblíkem ze skupiny UCED o budoucnosti energetiky

Rozhovor s Václavem Skoblíkem ze skupiny UCED o budoucnosti energetiky

Energetiku čekají velké změny. Plánovaný útlum fosilních paliv znamená, že mezi lety 2030 a 2050 bude třeba najít alternativu k uhlí a zemnímu plynu.

Trend nájemního bydlení posiluje i v Česku

Trend nájemního bydlení posiluje i v Česku

Banka CREDITAS překročila hranici 120 tisíc klientů

Banka CREDITAS překročila hranici 120 tisíc klientů

Začátkem září 2021 překonal počet klientů Banky CREDITAS hranici 120 tisíc. Je tak šestkrát vyšší než v lednu 2017, kdy se CREDITAS stala bankou.