CREDITAS ENERGY: investice do české energetiky

10. 2. 2021

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. zaměřeným na realizace investic v energetice. Investoři mohou získat podíl ve formě investičních akcií dvou různých tříd, které se liší podmínkami minimální vstupní investice, výší poplatků či dolní a horní hranicí zhodnocení.


Podfond CREDITAS ENERGY cílí primárně na majetkovou účast ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektrickou energií, plynem a teplem. Půjde pak často o projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií, jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž poskytovatelé souvisejících služeb. 

Počáteční aktiva ve výši 910 milionů Kč vložila do podfondu společnost UNICAPITAL ENERGY a.s. Ta je součástí skupiny CREDITAS a v energetice působí již od roku 2013. Vložená aktiva zahrnují 108 tuzemských distribučních soustav, v nichž je přes pět a půl tisíce odběrných míst s roční spotřebou 1 TWh elektřiny a plynu. To z podfondu dělá 4. největšího distributora elektřiny v Česku. 

Investorům podfond CREDITAS ENERGY nabízí investiční akcie ve dvou třídách. Premium investiční akcie (PIA) nabízejí zhodnocení od 5,2 %* do 5,6 % p.a. při minimální vstupní investici ve výši 1 milionu Kč. Premium plus investiční akcie (PPIA) nabízejí zhodnocení od 5,6 %* do 6 % p.a. s minimální investicí ve výši 10 milionů Kč. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce podfondu CREDITAS ENERGY.


* Garance minimálního výnosu Premium investičních akcií (PIA) ve výši 5,2 % p.a., respektive Premium plus investičních akcií (PPIA) ve výši 5,6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.