Hodnota NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I pokračuje v růstu

5. 5. 2021

Přestože se ekonomika teprve vzpamatovává z následků pandemie, speciální fond nemovitostí CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV již dokázal smazat pokles hodnoty NAV, ke kterému došlo před rokem v důsledku opatření proti COVID-19.


V prvním čtvrtletí loňského roku zasáhla svět koronavirová pandemie, která se v globálním měřítku promítla i do cen aktiv. To ovlivnilo i náš fond, který COVID-19 zasáhl více než ostatní nemovitostní fondy na trhu. Došlo k tomu souběhem několika nepříznivých faktorů: přeceněním aktiv, nedostatkem historických dat u nově vzniklého fondu a nedostatečnou diverzifikací portfolia, ve kterém byla pouze jedna nemovitost. 

V průběhu následujících měsíců se ukázalo, že nájemci nebyli koronavirovou krizí příliš poškozeni, postupem času rostlo také fundamentální ocenění nemovitosti, ve kterém se mimo jiné pozitivně odrazily aktivní kroky prováděné ve prospěch stabilizace nájemců.

I v obtížných podmínkách byla realizována rozsáhlá rekonstrukce budovy č. 132 v Business Parku Čestlice, který je akvizicí podfondu. Úspěšná investice jasně ukázala, že finančně zajištěné společnosti nemusí ani v nepříznivých podmínkách koronavirové pandemie skládat ruce do klína a pasivně čekat na státní podporu či na budoucí oživení ekonomiky.

Hodnota NAV podfondu CREDITAS Nemovitostní I v následujících měsících dále rostla a v březnu 2021 dosáhla 1,0069 Kč na jednu investiční akcii, čímž zcela smazala téměř sedmiprocentní propad z počátku pandemie COVID-19. Výkonnost fondu za posledních dvanáct měsíců činí 7,64 % a tak lze předpokládat, že tento příznivý trend ukazuje reálnost cílených výnosů fondu kolem 5 % ročně.

Speciální nemovitostní fond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV směřuje své investice na realitní trh, a to primárně do funkčních nemovitostí, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jedná se především o komerční nemovitosti, jako jsou administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. Podfond je přístupný i drobným investorům, minimální objem jednorázové investice je 50 tisíc korun a v případě pravidelných investic tak lze činit již od 500 Kč měsíčně. Přívětivě nastavená je rovněž poplatková politika podfondu, kdy vstupní a výstupní poplatky jsou nulové.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce podfondu CREDITAS Nemovitostní I.