Leasingová společnost Ekorent pomáhá lékařům nejen při rozjezdu podnikání

4. 11. 2021

Banka CREDITAS rozšířila své portfolio v oblasti malých a středních podniků (SME) o leasingovou společnost Ekorent. Ta na trhu působí přes 25 let a dlouhodobě se specializuje na poskytování úvěrů a leasingů pro soukromé lékaře. Díky tomu má rozsáhlé zkušenosti s jejich potřebami, provozem a hospodařením. Za dobu svého působení už svým klientům Ekorent profinancoval investice přesahující 5 miliard korun. O společnosti jsme mluvili s jejím jednatelem Petrem Harcubou.

V rámci naší obchodní strategie chceme posílit úvěrovou angažovanost v segmentu SME, proto jsme využili příležitost k akvizici. U společnosti Ekorent nám vyhovuje její oborová orientace na zdravotnictví,“ říká Vladimír Hořejší, předseda představenstva Banky CREDITAS a dodává, že spojením Banky CREDITAS a Ekorentu budou těžit také klienti: „Vidíme možnosti synergických efektů, a to zejména v oblasti prodeje dalších bankovních služeb včetně hypoték či investicí.“  

Na vzájemnou spolupráci se těší i jednatel společnosti Ekorent Petr Harcuba. Jako největší přínos spojení se skupinou CREDITAS vidí jistotu pro své podnikání. Ekorent si chce i nadále zachovat pružnost, jasné a rychlé jednání a vycházet vždy vstříc svým klientům. „Nevstoupili jsme do velkého soukolí nadnárodní banky. Jsou tu rychlé rozhodovací procesy, jasný majitel. Zařazením do silné investiční skupiny získáváme potenciál pro další dynamický růst,“ podotýká Petr Harcuba a pokračuje: „V co největší míře chceme využívat výhod, které ze spojení vyplývají. Velký potenciál vidím například ve financování nemovitostí, kde jsme zájemcům při požadavku na splácení úvěru delšího než 6 let nemohli vyjít vstříc. Nyní budou moct využít služeb Banky CREDITAS.“

Začínali jako firma o dvou mužích 

Na začátku devadesátých let vznikala řada nových firem, oborů, a právě tehdy se objevil Ekorent jako univerzální leasingová společnost. Důvodem založení bylo poskytování leasingu počítačové techniky, kterou prodávala jiná firma zakladatelů Ekorentu. Na to se postupně nabalovaly úvěry dalších technologií, které stávající klienti ke svému podnikání potřebovali.

Petr Harcuba do týmu společnosti přišel dva roky po jejím založení – v roce 1994. „Když jsem se tam objevil, byla to firma o dvou mužích. Rád na tu dobu vzpomínám. Prostě mládí, podnikatelský zápal, oslavy úspěchů, samá radost,“ vzpomíná Harcuba. 

Ovlivněn studiem marketingu na Vysoké škole ekonomické v Praze došel k závěru, že by bylo nejlepší, aby se z Ekorentu stala úzce specializovaná leasingovka, která v určitém podnikatelském oboru získá ve financování dominantní postavení. 

Podrobně vyhodnocovali různé obory z řady možných hledisek. Jako nejlepší segment, na který se budou orientovat, nakonec vyhodnotili obor stomatologie. Ekorent se usadil na nové adrese a dál se pomalu rozrůstal. „Ale rodinná přátelská atmosféra nám zůstala. Celkem je nás osm. Máme skvělý kolektiv a musím říct, že i díky němu se do práce stále těším,“ připomíná Harcuba. 

Klientem Ekorentu jsou lékaři na startu svého podnikání, dále pak ordinace a organizace, které obměňují techniku, rozšiřují se nebo doplňují moderní zařízení. Největší část klientů tvoří stomatologové. Více jak 70 procent investic tak míří do zubních ordinací a laboratoří. Druhou největší skupinou jsou gynekologové. Dále se jedná o obory, kde se používají ultrazvuky – což jsou kardiologie, urologie či ortopedie. Obsluhují celou Českou republiku a jejich klienti jsou rovnoměrně rozloženi ve všech regionech. 

„Samozřejmostí je u nás férovost a vstřícnost ke klientovi“

Jak už bylo uvedeno šanci na úvěr mají u Ekorentu ve velkém i začínající lékaři bez podnikatelské historie, kteří si chtějí otevřít vlastní ordinaci. Výše úvěru není omezena. Vždy záleží na konkrétním projektu. Průměrná výše poskytnutého financování na jednu smlouvu je nyní v Ekorentu zhruba  900 tisíc korun. Například kompletní zařízení nové stomatologické ordinace vychází řádově na 3 miliony korun. Rozložení splátek je u Ekorentu možné od půl roku do 6 let. Většina smluv je uzavírána v rovnoměrném splátkování. „Nepoužíváme floatové úrokové sazby. Klienti mají garantované, že po dobu splácení mají fixní úrok i stejnou výši splátek. Benefitem je pak možnost odložit si počátek splácení až o 6 měsíců,“ uvádí Harcuba. „Kromě toho nabízíme i nelineární varianty splátkových kalendářů. Umožňujeme také jejich změnu bez sankcí a poplatků,“ popisuje jednatel společnosti Ekorent. 

Na základě zkušeností z minulosti vědí, že když si lékař otevře běžnou ordinaci do tří, čtyř milionů, tak je schopný úvěr do 6 let splatit. Klient si sám vybírá vybavení i dodavatele. Je to čistě jeho volba.  „Pro nás je ale vždy při schvalování úvěru kladným kritériem, když kupuje zařízení od dodavatele, se kterým už dlouhodobě spolupracujeme. Po klientech nechceme, aby sepisovali byznys plány a tabulky s ekonomickými predikcemi. Na základě našich zkušeností jsme během jednoho rozhovoru schopni s klientem projednat potřebné informace,“ vysvětluje Harcuba.

Možné je i předčasné splacení úvěru, díky čemuž klient ušetří. „Někdy se stane, že už po půl roce přijde a chce vše doplatit. Pokud se naopak někdo dostane do problémů, tak mu umožníme splátkový kalendář prodloužit. Samozřejmostí je u nás férovost a vstřícnost ke klientovi. To, že mu věříme, je bonus, který si zákazníci předávají mezi sebou,“ uvádí Petr Harcuba a dodává, že přes 60 procent obchodů Ekorent provádí se stávajícími klienty. 

„Naší hlavní předností je pružnost v jednání. Mám v telefonu čísla na většinu našich klientů. Když mi někdo zavolá, tak vím, o koho jde.“

Začínajícím ordinacím umožňují odklad splátek na půl roku 

Jednatel Ekorentu je rád, že mohou pomoci začínajícím lékařům při rozjezdu podnikání. Zájemci je oslovují třemi základními kanály – doporučením od svých kolegů, kteří již podnikat začali. Dalším kanálem jsou dodavatelé, kteří poskytují technologie. Třetím je reklama a webová prezentace společnosti. „Nejúspěšnějšími prodejními kanály jsou první dva.“

První kontakt se zájemcem je obvykle telefonický. Klient zkontaktuje odborníky Ekorentu a představí jim svou vizi. „Na základě toho nastíníme možnosti, které jsme mu schopni nabídnout. Seznámíme ho také s tím, že začínajícím ordinacím umožňujeme při startu odklad splátek na půl ruku,“ říká Harcuba. 

„Vše, co lékař do začátku potřebuje, jsme schopni zajistit“

 Lékařům pomáhají jak s financováním rekonstrukce, tak s kompletním vybavením ordinace.  „Vše, co lékař do začátků potřebuje, jsme schopní zajistit,“ popisuje Petr Harcuba. 

Přicházejí k nim ale i lékaři, kteří si odkoupí stávající zaběhnutou ordinaci, kterou je ale třeba zrekonstruovat a dovybavit. Ekorent jim celou transakci zafinancuje. Odkupy stomatologických ordinací se pohybují od 500 tisíc do milionu a půl korun. Za odkup ordinace praktického lékaře nebo gynekologa vydávají dva miliony korun a více. 

Další skupinu klientů tvoří lékaři, kteří už mají nějakou základní ordinaci, ale chtějí si koupit novou techniku.

Kromě zdravotnického vybavení navíc zajišťují i leasing automobilů. „Musím říct, že ve většině případů, když za námi přijde klient s požadavkem na automobil a porovnává to s tím, co mu nabídnou v autosalonech, tak s naší nabídkou uspějeme. Je to trochu dáno tím, že se na nás obracejí stávající klienti. A je pravda, že podmínky umíme nastavit tak, že jsou pro ně zajímavější,“ vysvětluje jednatel Ekorentu. 

Harcuba si cení i toho, že investice Ekorentu už míří i do oblastí mimo velká města. Často jedná s klienty, kteří v Praze vystudovali, udělali si tu praxi a následně se vrátili do rodného regionu. Dříve to tak vůbec nebylo. Je velmi rád, že špičková stomatologie v perfektně vybavené ordinaci je už tak i díky Ekorentu k dispozici pacientům v menších městech napříč celou republikou. Více na www.ekorent.cz

Petr Harcuba je jednatel společnosti Ekorent. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického (ČVUT) a následně Vysokou školu ekonomickou (VŠE), obor Podniková ekonomika. Nejvíce ho na studiu bavil marketing – komplexní obor, který řeší produkt, jeho distribuci a propagaci. To vše využívá i při svém působení v Ekorentu. Naplňuje jej, že může pomáhat lékařům při rozjezdu jejich vlastních ordinací i při jejich modernizaci. 

EKORENT, spol. s r.o. 

Společnost Ekorent působí na českém trhu přes 25 let a svým klientům již profinancoval investice přesahující 5 miliard korun. Společnost poskytuje financování výhradně fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám, které spadají do kategorie SME. Za dobu svého působení uzavřel Ekorent přes 12 tisíc leasingových a úvěrových smluv, a to jak se zavedenými zdravotnickými zařízeními, tak se začínajícími lékaři bez vlastní podnikatelské historie.