Petr Harcuba: Chceme být užitečným partnerem pro lékaře všech profesí

29. 4. 2024

Úvěrová společnost EkoRent působí na trhu přes 30 let a od poloviny roku 2021 je součástí portfolia Banky CREDITAS. Dlouhá léta se specializovala na stomatology, ale nyní své portfolio nově rozšiřuje do dalších zdravotnických oborů a chce cílit především na praktické lékaře. Má za sebou rekordně úspěšný rok a významnou akvizici. O plánech i situaci ve zdravotnictví jsme mluvili s jednatelem společnosti EkoRent Petrem Harcubou.

EkoRent dál roste, na přelomu nového roku jste od společnosti J&T Leasingová společnost, a.s., odkoupili středisko Medical. Co to pro vás znamená?
Akvizice má pro EkoRent výrazný synergický efekt, otevírají se nám další možnosti pro rozvoj. Transakcí jsme posílili naši pozici jedničky v  oboru stomatologie a  můžeme své aktivity více zaměřit na rozšiřování do ostatních oborů soukromého zdravotnictví. Chceme zároveň ještě zvýšit podporu nabízenou začínajícím lékařům a pomoci jim s odkupy ordinací a v dalším rozvoji. Úspěšný byl pro nás ale celý minulý rok. Čistý zisk činil přes 13,5 milionu korun, to je meziroční nárůst o 30 procent. Aktuálně po akvizici obhospodařujeme přes 2 200 úvěrových a leasingových smluv, což je meziroční nárůst o více než 45 procent. Rozšiřujete se do dalších oborů.

Proč cílíte zrovna na praktické lékaře?
V průzkumech týkajících se nedostatku lékařů v Česku jsou právě ti praktičtí na prvních příčkách, včetně pediatrů. Přes 180 000 dětí v Česku nemá stálého praktického lékaře. Pediatři z ambulancí stárnou a nemá je kdo nahradit. Skoro polovině je více než 60 let, takže do budoucna se bez lékaře může ocitnout ještě více dětí. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) hrozí v následujících letech odchod 700 až 900 dětských praktiků do důchodu. Tomu bychom chtěli pomoci zabránit a nabídnout začínajícím lékařům pomoc při vybavování ordinací.

Situace není dobrá ani u praktických lékařů pro dospělé.
Je to tak, v důsledku nedostatku lékařů jsou často přetížené urgentní příjmy. Práce praktického lékaře sice byla mnoho let podhodnocena, aktuálně je ale o ni mezi studenty medicíny poměrně velký zájem. Ročně odatestuje 200 nových praktických lékařů a to by za normálních okolností stačilo. Problémem ale je, že v předchozích dvaceti letech to bylo mnohem méně. Situace se ale začíná obracet a my zde vidíme velký potenciál. Zájemcům chceme pomoct s  odkupem zavedených ordinací od starších kolegů, s financováním rekonstrukcí, přístrojové techniky, ale i nemovitostí. Velkým plusem je, že naše služby mohou využít jak zavedení lékaři, tak i ti na začátku podnikání.

V jakých dalších specializacích vidíte potenciál?
Nechceme se nějak omezovat, šanci má u nás každý, kdo projeví zájem a osloví nás. Nově se chceme zaměřit na všechny odbornosti v soukromém zdravotnictví, čili všechny typy ambulantních ordinací, včetně gynekologie, kardiologie, plicních ambulancí či gastroenterologie.

Dlouhá léta jste se specializovali na stomatology, kteří tvoří 80 procent vaší klientely. Jejich nedostatek je také jedním z palčivých problémů.
Financováním zubařů, primárně přístrojů a vybavení, ale i ordinace jako takové, se zabýváme mnoho let, takže hlavní trendy vidíme jasně. Zubaře v Česku nemá 600 000 lidí. Do některých, hlavně příhraničních regionů, se stomatologům nechce, to ale platí i pro ostatní zdravotnické profese. Některé věci se ale začínají měnit. Lékaři, kteří si zařizují soukromou praxi, zvažují při rozhodování o jejím umístění řadu faktorů, jimž se budou věnovat. Základem je potenciál dostatku pacientů. Jedna věc je konkurence, druhá pak, zejména u úkonů, které nepokrývá veřejné zdravotní pojištění, kupní síla v daném regionu. Tady budou velká a  bohatá města, jako jsou Praha nebo Brno, stále atraktivní. Totéž platí pro jejich okolí, například středočeský prstenec menších obcí kolem Prahy. Nesmíme ale zapomínat ani na kvalitu života, to je pro lékaře velmi důležitý aspekt. Ne každý chce žít v rušném a  přeplněném velkoměstě, když může bydlet třeba v malebných jižních Čechách nebo na střední a jižní Moravě.

Vidíte ohledně situace v regionech světlo na konci tunelu?
Kdybych měl odhadovat budoucí vývoj, pak se v následujících letech bude nedostatek lékařů v regionech postupně zlepšovat. Nikoliv však ve všech, ale pouze v těch, které mohou nabídnout dostatečně vysokou kvalitu života, co se týče životního prostředí, základního a středního školství, kultury, bezpečnosti a  služeb. Zejména některé pohraniční oblasti budou mít s nedostatkem lékařů nadále problém a obávám se, že ani velmi atraktivní nastavení pobídek či dotací na tom mnoho nezmění. Jsem rád, že EkoRent pomáhá situaci měnit a lékaři, kteří se chtějí osamostatnit, se na nás mohou obrátit.

Je součástí služeb i právní poradenství?
Lékařům nabízíme kompletní balíček pro nákup a prodej ordinací i právní servis. Chceme jim pomáhat s  budováním vlastních ordinací, tak aby to pro ně bylo co nejméně zatěžující. Naším cílem je být pro lékaře partnerem a  zajistit jim, aby financování bylo nejsnazší částí celého procesu. Umíme ohodnotit kvalitu smluv pro převod ordinace, stejně jako smlouvy o úschově peněz. Jsme pro to, aby platba prodávajícímu šla vždy přes advokátní úschovnu či aby ji prodávající dostal až poté, co bude ordinace zapsaná na nového lékaře. To vše hlídáme a „kopeme“ za našeho klienta.

Jaké jsou podmínky úvěru pro lékaře?
Úvěr jsme ve většině případů schopni poskytnout až na 100 procent pořizovací ceny předmětu financování, tedy s nulovou spoluúčastí od zákazníka. Vypracování úvěrové smlouvy a vedení úvěrového účtu je zdarma.

Na jak dlouho uzavíráte smlouvy?
Úvěrové smlouvy se uzavírají minimálně na 6 a maximálně na 120 měsíců. Splátky úvěru jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu trvání smlouvy o poskytnutí úvěru, a splátky tedy nejsou závislé na změnách úrokových sazeb během této doby.

Může si u vás klient podmínky úvěru upravit?
Na žádost zákazníka lze měnit splátkový kalendář i v průběhu splácení úvěru. Například je možné zkrácení či prodloužení splácení, odklad několika splátek, mimořádná splátka i jednorázové doplacení úvěru. Ke svým klientům se snažíme být maximálně vstřícní. Mají možnost odložení počátku splácení až o 6 měsíců.

Už od poloviny roku 2021 jste součástí portfolia Banky CREDITAS. Co vám to přináší?
Především silné finanční zázemí důležité pro další rozvoj v poskytování úvěrů naší klientele. Bez těchto zdrojů by tak rychlý rozvoj EkoRentu nebyl možný. Výhody spojení s  bankou vidím také v  možnosti nabízet klientům další bankovní produkty. Nabídku jsme tak mohli rozšířit o firemní účty a platební terminály. Firemní účet je bez poplatku za vedení i za nejčastější transakce. Kromě vedení účtu v českých korunách nabízíme i vedení v cizích měnách. Klienti získají nadstandardní úrokovou sazbu na termínovaném vkladu a výhodnou sazbu na Spořicím účtu +. Díky zázemí skupiny CREDITAS rosteme, což mě moc těší. Naplňuje mě, že můžeme pomáhat ještě většímu počtu lékařů po celém Česku. Klienti se k nám rádi vracejí.