Rozhovor s Jiřím Hroudou: Spořit dnes nestačí, je třeba investovat

24. 1. 2022

Spousta odvětví dostala v covidu velký zásah a nadechují se k dalšímu růstu. Vidím třeba dobrou příležitost třeba v oblasti cestovního ruchu, ubytování a stravování, říká šéf investiční skupiny Creditas Jiří Hrouda.

V minulém roce v tichosti vznikla nová investiční skupina Creditas, kam jeden z nejbohatších Čechů Pavel Hubáček soustředil své firmy, které dříve vystupovaly pod značkou UniCapital. Architektem změn je mladý bankéř Jiří Hrouda, který pracoval pro Citibank v Česku a posléze v Londýně. Nová skupina spravuje majetek přesahující 80 miliard korun a stojí na třech hlavních nohách: bankovnictví, energetika a nemovitosti.


Jednoznačně největším aktivem skupiny Creditas je banka Creditas, která nicméně s aktivy přes 70 miliard korun patří k těm malým bankám v Česku. Myslíte, že do budoucna takové malé banky přežijí nebo budou muset hledat na trhu nějakého partnera?
Trend konsolidace na bankovním trhu určitě zaznamenáváme, nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Je to částečně způsobeno tím, že prostředí finančních trhů je čím dál náročnější z pohledu regulace, obchodních příležitostí a podobně.

Nicméně pořád na trhu vidíme příležitost. Samozřejmě nikdy asi nebudeme moci konkurovat na plné škále velkým bankám.

Obecně bych řekl, že se naší bance jako takové daří. Máme dnes něco kolem 130 tisíc klientů, a i bilanční sumu jsme dokázali významným způsobem rozšířit. A přiznám se, že máme s bankou poměrně velké plány.

Budete klienty přitahovat například vyšší úrokovou sazbou na spořicích účtech. Jak chcete na tom konkurenční trhu růst?
Banka Creditas v tuhle chvíli pořád, myslím si, že patří mezi banky, které nabízí jedno z nejatraktivnějších zhodnocení na trhu u spořicích produktů. Nicméně, jak my říkáme i našim klientům, tak nejenom spořením je člověk živ.

My poměrně aktivně pracujeme s klienty v oblasti investic. Protože věříme, že do budoucna bude potřeba nejenom spořit, ale bude potřeba i investovat. Vidíme například inflaci na trhu, co dělá se všemi cenami aktiv a podobně. Takže to je jedna oblast, které se chceme intenzivně věnovat v následujících letech.

Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom dokázali klientům poskytovat velmi atraktivní základní produkty, ať je to náš běžný účet, který považujeme za jeden z nejlepších na trhu, nejenom co se týče poplatků a co se týče funkcionalit.

Jak podle vás zahýbe s bankovním trhem spojení Air Bank a Monety?
Je to určitě velmi zajímavý krok. Uvidíme, co se stane s bankou Moneta jako takovou, protože já osobně tam vidím rozdíl třeba v kulturách obou společností.

Myslím si, že samotná integrace Air Bank a Monety do jednoho funkčního celku bude poměrně náročná. Na druhou stranu to asi ekonomicky z pohledu akcionářů dává velký smysl.

Myslím si, že to může přinést pro klienty zajímavé změny na trhu. To znamená, co ta nová instituce bude schopna nabídnout, jaké klienty bude získávat.

Takže jsem poměrně zvědavý, co to přinese. Myslím si, že budeme ještě možná překvapeni. A já si skutečně dovedu představit, že i můžou nastat další transakce na českém trhu v průběhu následujících let.

Budete jejich součástí?
Jak říká náš akcionář - samozřejmě každé aktivum v naší skupině je za tu správnou cenu případně k dispozici. Protože my jsme skutečně investiční skupina.

Ale jak jsem zmiňoval na začátku, s bankou v tuhle chvíli máme velké plány. Nekoukáme se aktivně na nějakou příležitost exitu v horizontu mnoho následujících let. Takže pokud se něco zásadního nestane, nečekal bych, že banka Creditas bude součástí změn na bankovním trhu na straně prodávajícího.

Získali jste nedávno licenci na investiční společnost. Jaké fondy nabídnete, aby přinesly dost vysoké zhodnocení a byly dostatečně atraktivní?
Creditas investiční společnost už je nyní licencovaná jako obhospodařovatel investičních fondů. My jsme na tomto projektu poměrně dlouho pracovali. Souvisí to souvisí s naší dlouhodobou strategií nabízet atraktivní investiční produkty.

Ten projekt se teď rozbíhá. Máme v plánu během tohoto roku otevřít další fondy. Přiznám se, že zvažujeme nabídnout i fondy, které jsou řekněme ryze z tržních aktiv, ať už to jsou dluhopisy nebo akcie. Což je něco, co v tuhle chvíli v naší nabídce chybí.

A myslím si, že i pro klienty jako taková vstupní investice to může být trochu snazší než investovat třeba do nějakého fondu kvalifikovaných investorů, které v tuhle chvíli máme v nabídce.

A díváme se aktivně na nemovitosti. Naše skupina do nich poměrně intenzivně investuje. A zároveň chceme i našim klientům nabízet nemovitostní investice, takže především takové typy fondů chceme v následujícím roce a letech otevírat.

Pracoval jste několik let v Londýně pro Citi v týmu, který řídil globální likviditu banky. Sledujete tedy trhy poměrně blízko. Jaký je váš výhled na letošní rok? Kde vidíte příležitosti?
Já myslím, že poměrně důležitou oblastí bude, co udělají centrální banky se sazbami. Protože to může zahýbat poměrně dost kurzy měn. A tím nakonec změnit zhodnocení aktiv v lokální měně investorů.

Tohle bude poměrně zásadní efekt pro letošní rok. My vidíme, že velké centrální banky zatím drží rétoriku ve smyslu: my chceme sazby udržet během roku v podstatě na nule, či v případě Evropské centrální banky v záporu.

Na druhou stranu makroekonomické ukazatele spíš indikují, že přece jenom inflace akceleruje, takže uvidíme, jak se tohle bude vyvíjet.

Přiznám se, že nejsem nějaký, řekněme, alternativní investor. Standardně investuju do akcií, akciových fondů. Přiznám se, že především do zahraničních titulů. Myslím si, že příležitosti tam pořád jsou.

Existuje spousta odvětví, které v době covidu dostaly velký zásah, a teď se trochu nadechují k dalšímu růstu. Vidím dobrou příležitost třeba v oblasti cestovního ruchu, hospitality (ubytování, stravování, pozn. red.) a obecně cestování. Tam si myslím, že bychom měli zažít oživení.

Osobně jsem docela fanoušek technologických investic. Na druhou stranu kvůli současnému ohodnocení těchto titulu bych byl v tomto typu investic ostražitější.

Ano. Valuace jsou u technologií obrovské.
Nevidím zatím na obzoru, že by nás v tomto roce čekala nějaká vyložená krize. Za sebe bych ji nečekal. Ale jak se říká nikdy neříkej nikdy. Covid také lidé moc nečekali a přišel.

Skupina Creditas vznikla teprve loni, a to z firem Pavla Hubáčka, které byly roztříštěné nebo pod značkou UniCapital. Jak vlastně by ta investiční skupina měla v budoucnu vypadat?

My jsme dlouhá léta fungovali jako skupina, která měla relativně oddělenou bankovní a neinvestiční část.

Jak se celá skupina vyvíjela a rostla, přišel poměrně zásadní impuls a chtěli jsme tu skupinu sjednotit. I trošičku zpřehlednit celou korporátní strukturu a vydefinovat klíčové pilíře, které dlouhá léta rozvíjíme, to znamená energetiku, finanční služby, nemovitosti.

To bylo hlavní popud celé reorganizace, která dala vznik té nové skupině Creditas. Teď se chceme soustředit na hlavní klíčové pilíře. To znamená, jak jsem říkal, s bankou Creditas máme velké plány.

Podobné velké ambiciózní plány máme v energetice. Energetika obecně je zajímavé odvětví, to je opravdu velmi dlouhodobé - ty věci, které se tam dějí. Takže tam se koukáme poměrně na dlouhý horizont toho, co se tam bude dít. A samozřejmě nemovitosti by se dalo říct, že jsou v DNA naší skupiny od počátku a budou v ní nadále.

Je zpřehlednění té struktury třeba přípravou na vstup potenciálního minoritního investora, který by umožnil rychlejší růst?
To je spíš otázka na našeho akcionáře. My v tuhle chvíli máme poměrně silnou rozvahu, a poměrně solidní prostředky na další investice. Z tohoto pohledu nevidím potřebu získávat cizí investorské peníze. Samozřejmě jak říkám, to je spíš otázka na našeho akcionáře, ale nevím o tom, že bychom něco takového zvažovali.

Už jste zmínil v minulosti, že chcete jako skupina vydělávat dvě miliardy ročně. V současnosti jsou to ale v uvozovkách jen vyšší stovky milionů. Jakým způsobem toho chcete dosáhnout?
Zčásti růst předpokládáme právě ve zmiňované bance. My jsme dřívější roky byli především zaměřeni na růst bilanční sumy. Na získávání nových klientů. Skoro bych řekl na úkor ziskovosti.

Musíme se teď dostat na významně vyšší ziskovost banky Creditas. To je plán na příští roky, na kterém intenzivně pracujeme.

Druhé velké aktivum, které máme v portfoliu, jsou naše energetické služby, naše energetika. Tam skutečně máme velmi ambiciózní cíle pro následující roky. Ono to trochu souvisí s tím, co se na trhu energetiky děje. Dochází tam k velkým změnám, takže tam vidíme velkou příležitost.

A poslední jsou nemovitosti. U nás jsou to nemovitostní developmenty, rezidenční výstavba především v hlavních městech. V následujících letech bychom se měli dostat k tomu, že ty projekty budou dokončeny, dostaveny, prodány. A z toho samozřejmě přijde další část plánovaných zisků. Takže zjednodušeně řečeno - skutečně relativně vybalancované mezi třemi pilíři, na které se chceme soustředit.

Budete z budoucích zisků profitovat i vy sám jako šéf investiční skupiny? Máte nějaký manažerský program, že byste se v budoucnu stal minoritním akcionářem, jak je to u jiných velkých skupin?
Napadá mě citát z Postřižin: „Musíte se vy víc snažit, pane správce.“ Ale vážně, my máme v rámci skupiny poměrně kompetitivní ohodnocovací systémy. V tuhle tu chvíli nemáme formu nějakých akciových opcí. Ale myslím si, že pro mě je to svým způsobem taková, bych řekl, až mise.

Já jsem ohromně rád to, že jsem toho součástí, protože když jsem do skupiny nastupoval před zhruba pěti lety, tak jsme byli významně menší. Méně o nás bylo slyšet. Také jsem na tu cestu, kterou jsme ušli, ohromným způsobem hrdý.

Tím nechci naznačit, že by to byla pouze má zásluha. To je skutečně spíš zásluha řekněme vize a odhodlání našeho akcionáře, ale já jsem ohromně rád, že jsem toho součástí a myslím, že ohodnocení ve skupině je skutečně kompetitivní jak pro mě, tak pro ostatní manažery.


Tento text byl publikován na portálu Seznam Zprávy, autor: Jiří Zatloukal