Protiinflační dluhopisy

Nedovolte inflaci znehodnocovat vaše úspory

Protiinflační
dluhopis

Výnos kopírující inflaci
Výše výnosu protiinflačních dluhopisů kopíruje inflaci a nedovoluje tak infalci znehodnocovat vaše úspory.

Roční výplata výnosu
Na výplatu výnosů nemusíte čekat až do splatnosti dluhopisu, ale můžete se na ni těšit vždy ročně zpětně.


Měsíční vývoj inflace v ČR

Protiinflační dluhopisy společnosti CREDITAS Invest I jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena pro každé výnosové období ve výši dostupné hodnoty míry inflace zjištěné druhý pracovní den před počátkem příslušného výnosového období, ke kterému se vztahuje. Fixní hodnota marže je 0 % (vyjádřeno vzorcem: CPI+0 % p.a.).

Jinak řečeno: úroková sazba protiinflačních dluhopisů se bude měnit podle aktuální výše indexu spotřebitelských cen. Čím vyšší inflace, tím vyšší výnos z dluhopisů.

Seznamte se se základním prospektem a konečnými podmínkami emise protiinflačních dluhopisů zde.

Protiinflační dluhopis

Název emise: CRINV01 16 CPI 0/27 Úročení: CPI+0 % p.a. Popis: dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou na 4 roky Více

Dluhopisový program CREDITAS Invest I

Seznamte se rovněž s dalšími aktivními emisemi dluhopisového progamu CREDITAS Invest I.

Název emise: CRINV01 15 9,1/26 Úročení: pevná 9,1 % p.a. Popis: dluhopis s pevnou úrokovou sazbou na 3 roky Více
Název emise: CRINV01 14 8,8/25 Úročení: pevná 8,8 % p.a. Popis: dluhopis s pevnou úrokovou sazbou na 2 roky Více
Název emise: CRINV01 13 7,7/24 Úročení: pevná 7,7 % p.a. Popis: dluhopis s pevnou úrokovou sazbou na 1 rok Více

Skupina CREDITAS

CREDITAS Invest I a. s. je součástí investiční skupiny CREDITAS, která vyhledává atraktivní investiční příležitosti s perspektivním růstovým potenciálem. V následujících letech se skupina CREDITAS bude zaměřovat především na rozvoj dvou páteřních segmentů – realitního developmentu a energetiky.

Kontaktujte nás

Ing. Petra Pipková

Manažer investičních produktů

petra.pipkova@creditasgroup.cz
+420 778 782 864


Tadeáš Silovský

Manažer investičních produktů

tadeas.silovsky@creditasgroup.cz
+420 778 783 283

Máte nějaké otázky? Napište nám...

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ
Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností CREDITAS Invest a.s. (dále jen "Společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Společnost vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na https://www.creditasgroup.cz/creditas-invest-i a v papírové podobě v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Společnost nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Společnost neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.