Unicapital

Výbor pro audit

UNICAPITAL Invest III a.s.

UNICAPITAL Invest III a.s., IČ 076 00 488, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8a, jako subjekt veřejného zájmu zveřejňuje v souladu s ust. § 44 odst. 7 zák. ř. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů seznam členů výborů pro audit:


Členové výboru:

Ing. Josef Holub
účinnost jmenování do funkce 1. 9. 2021 | předseda výboru pro audit
narozen 5. 3. 1968 | bytem Hornomlýnská 1239/2, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Eva Collardová
účinnost jmenování do funkce 27. 7. 2023 | člen výboru pro audit
narozena 29. 7. 1969, bytem Mexická 692/2, Vršovice, Praha 10

Ing. Jana Hrabalová
účinnost jmenování do funkce 1. 9. 2021 | člen výboru pro audit
narozena 24. 6. 1987, bytem Olšany u Prostějova 611, 798 14

UNICAPITAL Invest VI a.s.

UNICAPITAL Invest VI a.s., IČ 117 86 558, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha, jako subjekt veřejného zájmu zveřejňuje v souladu s ust. § 44 odst. 7 zák. ř. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů seznam členů výborů pro audit:


Členové výboru:

Ing. Josef Holub
účinnost jmenování do funkce 1. 9. 2021 | předseda výboru pro audit
narozen 5. 3. 1968 | bytem Hornomlýnská 1239/2, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Eva Collardová
účinnost jmenování do funkce 27. 7. 2023 | člen výboru pro audit
narozena 29. 7. 1969, bytem Mexická 692/2, Vršovice, Praha 10

Ing. Jana Hrabalová
účinnost jmenování do funkce 1. 9. 2021 | člen výboru pro audit
narozena 24. 6. 1987, bytem Olšany u Prostějova 611, 798 14