Unicapital

Výbor pro audit

UNICAPITAL Invest I a.s.

UNICAPITAL Invest I a.s., IČ 054 77 695, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, jako subjekt veřejného zájmu zveřejňuje v souladu s ust. § 44 odst. 7 zák. ř. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů seznam členů výborů pro audit:


Členové výboru:

Ing. Josef Holub
narozen 5. 3. 1968 | bytem Hornomlýnská 1239/2, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Ing. Petr Dlabal
narozen 26. 4. 1985 | bytem Pod Lipami 326/4, 779 00 Olomouc

Ing. Lenka Frydryšková
narozena 9. 11. 1981 | bytem Lužice 123, 785 01 Šternberk

UNICAPITAL Invest III a.s.

UNICAPITAL Invest III a.s., IČ 076 00 488, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8a, jako subjekt veřejného zájmu zveřejňuje v souladu s ust. § 44 odst. 7 zák. ř. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů seznam členů výborů pro audit:


Členové výboru:

Ing. Josef Holub
narozen 5. 3. 1968 | bytem Hornomlýnská 1239/2, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Ing. Petr Dlabal
narozen 26. 4. 1985 | bytem Pod Lipami 326/4, 779 00 Olomouc

Ing. Lenka Frydryšková
narozena 9. 11. 1981 | bytem Lužice 123, 785 01 Šternberk