Rozhovor s Pavlem Hubáčkem: V energetice máme velké plány

5. 4. 2022

Pavel Hubáček, majitel a zakladatel investiční skupiny CREDITAS, se pohybuje už několik let mezi dvacítkou nejbohatších Čechů. Patří mezi konzervativní investory. V byznysu se mu tento přístup vyplácí – podnikat začal na počátku 90. let a nyní se jeho majetek odhaduje na 15 miliard korun. Své impérium staví na třech pilířích: finančních službách, energetice a nemovitostech.

Skupina CREDITAS je jednou z nejrychleji rostoucích investičních skupin v Česku. Jak se vám to podařilo a na co se zaměřujete?
Je to celkem dlouhá cesta, léta tvrdé práce. Nejsem fanouškem spekulativních investic, sám sebe bych označil za poměrně konzervativního investora. Z toho samotného plyne, kam člověk přirozeně směřuje. Dávám přednost dlouhodobým investicím v konzervativních odvětvích. Strategickými prioritami skupiny CREDITAS jsou finanční služby, energetika a real estate. Hledáme na trhu nové příležitosti, využíváme je a rozvíjíme jejich potenciál. Díky zodpovědnému přístupu k investičním projektům se nám dlouhodobě daří dosahovat růstu a vysoké návratnosti investic.

Vaším nejznámějším aktivem je Banka CREDITAS. Tuzemský bankovní trh ovládají vesměs zahraniční banky. Jak si ve srovnání s nimi stojí CREDITAS jako jedna z mála českých?
Řekl bych, že dobře. Snažíme se přistupovat k bankovnictví z trošku jiného úhlu, než to dělají tradiční banky, které se vyvíjely po vzoru svých mateřských institucí ze zahraničí. CREDITAS je konzervativní banka se silnými českými kořeny a více než pětadvacetiletou tradicí ve finančních službách. Své místo na trhu určitě máme. Možná právě proto, že k retailovým i firemním klientům přistupujeme individuálně a snažíme se vyhovět jejich specifickým potřebám. Nabízíme vysoký standard služeb za rozumné peníze. Na rozdíl od tradičních bank neodvádíme své zisky matkám do ciziny a můžeme se podělit s našimi klienty o výnosy – například vyšším zhodnocením jejich vkladů, ať už na depozitních produktech, nebo v investicích. Je to v duchu našeho hesla „Chtějte víc od svých úspor“. Na straně úvěrů se pak soustředíme především na financování českých firem, které pro velké banky nejsou mnohdy tak zajímavé.

Začínali jste s 20 tisíci klienty, za pět let jich máte sedmkrát tolik. To je asi důvod ke spokojenosti.
K rozvoji banky logicky patří co nejširší klientská základna. My teď máme přes 150 000 klientů a jejich počet dále roste. Neustále rozšiřujeme portfolio nabízených produktů a zkvalitňujeme naše služby, abychom zákazníky obsloužili ve všech oblastech. Velký důraz klademe na internetové a mobilní bankovnictví. Vloni jsme koupili leasingovou společnost Ekorent, která poskytuje financování lékařům. Koncem roku jsme získali od České národní banky licenci na vlastní investiční společnost, takže počítáme s ještě významnějším rozšířením investičních produktů. Letos bychom chtěli klientům nabídnout i spotřebitelské úvěry.

V posledních letech významně investujete do developmentu, koupil jste developerskou společnost a s velkým nadšením mluvíte o plánech s nájemním bydlením.
Ano, vidím v nájemním bydlení velký potenciál. Je velmi populární především v zemích západní Evropy, jako je Německo, Rakousko nebo Švýcarsko. Tam bydlí v nájmech zhruba polovina lidí. A podobný vývoj očekávám i u nás. Ceny nemovitostí se zejména v Praze dostaly na úroveň, která pro mnohé lidi není z hlediska vlastnictví dostupná. To je teď umocněno ještě rapidním růstem úrokových sazeb u hypoték. V horizontu pěti let bychom chtěli nabídnout stovky nájemních bytů v Praze i v dalších velkých městech.

Konkrétní plány už v této oblasti máte? A chcete se něčím odlišit od jiných společností?
Máme nakoupené pozemky v Praze i v regionech. Vlastníme developerskou společnost V Invest, která pro nás byty staví. První nájemní byty by měly být v Praze k dispozici koncem roku. Rádi bychom obsloužili různé segmenty klientů – od studentů a mladých párů až po velmi náročnou klientelu, která poptává velkometrážní luxusní byty v centru města. Oproti běžnému bydlení v nájmu, kdy například svůj investiční byt pronajímá fyzická osoba, chceme z pozice silného investora nabídnout systematičtější přístup a vyšší úroveň služeb. Nechceme jen postavit dům, prodat ho, a pak už se o něj nestarat. Chceme ho udržovat, pronajímat, udělat z něj dlouhodobé výnosové aktivum. Můžeme využít synergie v rámci skupiny CREDITAS a nájemníkům nabídnou i finanční služby nebo energie.

Když jste zmínil energetiku – skupina CREDITAS se na ni zaměřuje stále výrazněji a vaše společnost UCED patří k největším distributorům energie v zemi...
Energetiku vnímám jako klíčový obor pro fungování společnosti a vždycky mě zajímala. V energetice se nelze zaměřit pouze na dosažení zisku a vzdát se další odpovědnosti. Na trhu s energií se do této chvíle udrželi jen ti, kteří mají vizi, neustále na sobě pracují a jsou schopni předvídat. To se ukázalo nedávno při energetické tsunami, kdy padli mnozí dodavatelé energie a odběratelé pocítili na vlastní kůži, jak drsné prostředí energetika je. Ti, kteří brali energetiku jako cestu k rychlému zbohatnutí, jsou už většinou z tohoto trhu pryč.

Dříve jste se soustředili hlavně na distribuci elektřiny. Dnes značku UCED reprezentuje celá skupina firem, zaměřených na výrobu, distribuci i dodávku.
Naše distribuční soustavy zásobují energií více než šest tisíc stálých odběratelů, mezi nimi jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. Můj energetický tým mě ale od začátku upozorňoval na to, že k dlouhodobému působení v tomto velmi rychle se rozvíjejícím oboru musím mít stabilní a spolehlivé partnery. Ne vždy jsme na ně ale narazili, proto jsme některé věci začali dělat sami, a náš záběr se tak významně rozšířil. Držíme se jasné strategie – naším cílem je budovat nové zdroje energie a přibližovat je k místům spotřeby, chceme být lídrem decentrální energetiky s maximálním důrazem na energetickou bezpečnost.

Decentralizace energetiky je nyní často skloňovaný pojem. Co si pod ním lze v praxi představit?Energetika stojí před celou řadou výzev. Musí reagovat na změny klimatu, pracovat s moderními technologiemi a novou společenskou realitou. V Česku byla energetika dlouhou dobu centralizovaná, plánovaná, založená na systému několika silných hráčů, kteří ji kontrolovali. Uhlí v současné době pokrývá přes 40 procent české spotřeby. Kvůli plánovanému konci fosilních paliv je pravděpodobné, že Česko do konce tohoto desetiletí přijde o významnou část zdrojů své dnešní spotřeby. Cesta důsledné dekarbonizace energetiky spočívá v podpoře výstavby menších, decentralizovaných zdrojů, které postupně nahradí všechna fosilní paliva.

To je cesta, kterou chce jít i UCED? Nedávno jste například koupili jednu z největších tepláren na biomasu v Česku...
Budoucnost vidím v mixu služeb – od distribuce energie přes stabilizaci energetické sítě až po samotnou výrobu. Přechod od klasické centrální energetiky s velkými elektrárnami na novou, decentralizovanou a ekologickou energetiku s větším počtem menších lokálních zdrojů energie. To bude klást velké nároky na distribuci elektřiny a plynu. Dodávky z obnovitelných zdrojů jsou těžko předvídatelné, protože závisejí na aktuálních slunečních či větrných podmínkách, a to se neobejde bez pokročilého řízení. Musíme si ale uvědomit, že decentralizovaná energetika zahrnuje obnovitelné zdroje, distribuci energie, navazující tepelná hospodářství, obchod s komoditou a tak dále. Prostě vše souvisí se vším.

V této souvislosti často zaznívá pojem flexibilita. I UCED je jednou z mála firem, které pomáhají společnosti ČEPS udržovat rovnováhu v elektrické síti.
Decentralizovaná energetika, na které ve skupině UCED pracujeme, není jen o modernizaci, výstavbě zdrojů či distribučních soustavách. Naší vizí je právě know-how, jak vyprodukovanou elektřinu s pomocí umělé inteligence šetrně a hospodárně využívat. Na poskytování služeb výkonové rovnováhy jsme se začali připravovat již dlouho před revoluční změnou kodexu ČEPS. Náš interně vyvinutý provozně-obchodní dispečink komunikuje s agregovanými zdroji a pomáhá zajišťovat stabilizaci celé soustavy. Dokáže sám nejlépe určit, kde je energie dostatek, tento zdroj vypnout a energii převést do jiného. Může automaticky snižovat či zvyšovat spotřebu. Právě agregované virtuální bloky zajišťují stabilizaci soustavy a dokážou být efektivním pomocníkem v boji s hrozícími blackouty.

Zajímají vás i další segmenty, kam byste se investičně vydal? Které by vám dávaly smysl?
Chci především rozvíjet stávající aktivity, posilovat ty tři oblasti, které jsem zmiňoval. Ale samozřejmě se díváme na trhu i po dalších zajímavých příležitostech ke zhodnocení volných financí.

Je naopak něco z portfolia skupiny CREDITAS na prodej?
CREDITAS je investiční skupina, která společnosti nakupuje, zhodnocuje a prodává. Všechny firmy z našeho majetku jsou teoreticky na prodej. Je to jen otázka zajímavé nabídky.

Jaké jsou plány skupiny do budoucna?
Od roku 2015 roste skupina ročně v průměru o 20 procent a chceme v tom pokračovat i nadále. Strategickou prioritou do budoucna je další růst Banky CREDITAS, investice do energetiky a rozvoj divize nájemního bydlení. Nespekulujeme, vlastníme reálné, hmotné věci, které reálně a předvídatelně vydělávají. Investoři vědí, do čeho u nás investují. Naší filozofií je, že tvoříme pevné hodnoty a nabízíme investorům, aby je tvořili spolu s námi.

Green Deal, prosazovaný Evropskou unií, se části aktivit Pavla Hubáčka bezprostředně dotýká. Jak ale podle něj tuto aktivitu ovlivní současná situace na Ukrajině?
Myslím, že dlouhodobé klimatické cíle EU válka na Ukrajině zásadně nezmění. Poupraví možná některé cíle na nejbližší roky. Situace na Ukrajině jen potvrdila, že Evropa – a potažmo i Česká republika – musí co nejdříve diverzifikovat své zdroje energie. Není možné být v našem případě ze sta procent závislý na jednom dodavateli plynu. Obava o energetickou soběstačnost Evropy je novým impulsem, který může ve svém důsledku zrychlit tempo investic do bezemisních zdrojů a podpořit tak Green Deal.


Tento text byl publikován ve čtvrtletníku The Business Soirée a na portálu thebusinesssoiree.com