Ivana Pícková: Naší vizí je zfúzovat Max banku do tří let

15. 9. 2023

Tvrdí to v rozhovoru pro časopis Bankovnictví generální ředitelka Max banky Ivana Pícková. Jak sama uvádí, už nyní Max banka a CREDITAS sjednocují některé procesy a vzájemně se obohacují. „Mnoho kolegů z Max banky zastává nově pozice i v Bance CREDITAS a naopak.“ Jak bude fúze Max banky a CREDITAS probíhat? Co bylo po převzetí Expobank nejnáročnější? A proč je pro ženy náročné prosadit se ve vysokém byznyse? Právě na tyto otázky a spousty dalších odpovídá Ivana Pícková.

Je to prakticky rok, co CREDITAS převzala Expobank CZ a přejmenovala ji na Max banku. Jste členkou představenstva Banky CREDITAS, kde máte na starosti retail. Pokud se nepletu, alespoň zčásti jste akvizici sledovala. Co bylo zprvu nejtěžší?
Akvizici jsem sledovala poměrně poctivě. Při samotné akvizici bylo z mého pohledu nejtěžší připravit smysluplný plán fungování společnosti, o které víte velice málo. Samozřejmě že jsme si vyžádali podrobné finanční i další informace, ale jak říká klasik, „ďábel je ukryt v detailu“, a tak nejtěžší bylo získat dostatečně detailní informace o dennodenním fungování banky, probíhajících projektech a dalších aktivitách, které naplnění takového plánu mohou významně změnit.

Max banka má jiné zaměření než původní Expobank CZ, včetně produktové nabídky. Co bylo nejtěžší na vytvoření nového produktového portfolia?
Již bývalé vedení rozhodlo o změně strategie banky směrem k retailu, ale máte pravdu, že produktová nabídka a cílový segment byly odlišné. Navíc rozhodnutí věnovat se retailu v minulosti nenásledovaly některé nutné související kroky. Chyběla automatizace zakládání depozitních produktů, zefektivnění procesu onboardingu klienta a další. Prioritou pro nás bylo dokončení projektu výměny interního bankovního systému, který banka nastartovala v roce 2021, ale znamenalo to značné omezení v rozběhnutí obchodních aktivit.

V současné době se v Max bance rozvíjí služby a produkty, které jsou i v souladu se strategií Banky CREDITAS. Jedná se o nezbytný krok před fúzí obou bank, kterou plánujeme. Již během podzimu například spustíme platby a další novinky v mobilní aplikaci. Max banka má některé služby na velice dobré úrovni a ty musíme našim klientům více představit. Jedná se například o platební karty s širokou možností správy v internetovém bankovnictví a také s možností využití multiměny, tedy napojení jediné karty ke dvěma účtům v různých měnách. Věřím, že v dnešní době, kdy se svět pomyslně zmenšuje a propojuje, to může být velmi zajímavý produkt pro řadu lidí.

Přímo v Max bance jste od ledna tohoto roku, kdy jste říkala, že se chcete zaměřit na implementaci nových služeb a úvěrových produktů. Ale to se asi díky fúzi změní, ne?
Ano, v tomto ohledu jsme své plány změnili. Původně jsme uvažovali, že služby Max banky pro retail více rozvineme a poté provedeme fúzi obou bank. Nakonec jsme se však po detailní analýze a i vzhledem k nákladům rozhodli přistoupit k co nejrychlejší fúzi a na větší rozvoj služeb se zaměřit až poté ve sjednocené bance. V tuto chvíli Max banka tedy žádné úvěrové produkty nepřipravuje.

Z mého pohledu je aktuální zaměření banky zejména na ukládání úspor, což rozhodně přilákalo i spoustu klientů, je jich čtyřikrát více, než když jste banku přebírali. Nejedná se ale tak trochu o konkurenci Bance CREDITAS, která právě jako banka tohoto typu vystupuje?
Pokud se na to podíváte právě optikou budoucí fúze, tak je to správně. Od začátku, kdy jsme o koupi Max banky začali uvažovat, bylo jasné, že budeme chtít cílový segment obou bank sbližovat tak, aby se doplňovaly a jednoho dne mohly splynout do jedné banky. Z Max banky máme velikou radost, pod naším vedením vyrostla z původních dvanácti tisíc klientů na téměř padesát tisíc. Čistý zisk za 1. pololetí letošního roku dosáhl bezmála 160 milionů korun, vloni přitom ještě jako Expobank vykazovala ztrátu. Pod křídly skupiny CREDITAS se více než ztrojnásobila i bilanční suma Max banky, která je nyní přes 50 miliard korun.

Čeho tedy vlastně fúzí chcete dosáhnout? Jedná se o úspory z rozsahu, ať již na IT či compliance?
Naše vize je v horizontu tří let úspěšně zfúzovat. Chceme při fúzi obou bank dosáhnout toho, že se vzájemně obohatíme a vytvoříme novou a silnější banku. Už nyní sjednocujeme procesy a postupy, včetně právě těch v IT a compliance. Mnoho kolegů z Max banky zastává nově pozice i v Bance CREDITAS a naopak. Máte pravdu, že náklady související s vámi zmiňovanými oblastmi, ale i s dalšími, třeba AML nebo ESG, jsou značné a jejich finanční přínos pro samotnou banku je minimální nebo žádný. Je však důležité se jim věnovat z jiných než finančních důvodů, a proto je jejich maximální zefektivňování pro každou banku nezbytné, pro ty menší obzvlášť.

Bylo tedy od začátku rolí Max banky posílení CREDITAS?
Ano. Max banka by měla přirozeně doplnit klientský kmen Banky CREDITAS, přinést do skupiny částečně nové zkušenosti a know-how a po fúzi posílit a zvětšit Banku CREDITAS. A to se nám daří. Už teď se počty klientů obou bank blíží čtvrt milionu. V Max bance je také mnoho velmi zkušených a schopných odborníků, kteří najdou uplatnění i ve sjednocené bance a spolupráce s nimi mě už teď těší. V neposlední řadě chceme využívat i ta řešení, která má interně Max banka lepší či modernější. Například jsme se rozhodli, že Banka CREDITAS po sloučení přejde na core systém Flexcube, který nedávno implementovala Max banka a je modernější než stávající systém v Bance CREDITAS. Flexcube je navržený speciálně pro banky a finanční instituce, obsluhuje veškeré základní bankovní služby a díky pokročilým funkcím pro správu a analýzu dat poskytuje kompletní přehled pro zákazníky v reálném čase. Zároveň umožňuje velkou míru flexibility, parametrizace a personalizace systému podle konkrétních potřeb a obchodních cílů banky včetně integrace aplikací třetích stran na nejnovějších technologiích. Výrazně zvyšuje efektivitu a spolehlivost bankovních operací, což znamená rychlejší zpracování transakcí a minimalizaci rizika chyb.

Už když jste kupovali Max banku, bylo jasné, že se jednou stane součástí Banky CREDITAS a její název zanikne. Proč jste ji tedy vlastně rebrandovali z Expobank?
Změna názvu byla nutná a logická. Chtěli jsme představit novou banku s novými produkty. Cílem bylo odstřihnout se co nejrychleji od původní značky, proto jsme hned po akvizici představili Max banku a změnili jsme kompletně celý vizuální styl, včetně loga a webu. Změna názvu vyplývala i ze smlouvy, původní název funguje totiž i v jiných zemích a my jsme koupili jen českou pobočku Expobank CZ. Rebranding byl opravdu rychlý a vyplatilo se to. Už za první měsíc po představení nového brandu jsme zdvojnásobili výši vkladů a o polovinu nám vzrostl počet klientů.

Jak vlastně celá fúze probíhá, je možné tento proces popsat?
Celá fúze je řízená jako velice komplexní proces, který zahrnuje celou řadu oblastí přes právní záležitosti, finančnictví, budování cílového obslužného modelu pro klienty a mnoho dalších. V současné době už máme identifikované všechny tyto oblasti a začínáme na nich intenzivně pracovat. Velmi důležité je, aby zaměstnanci, kteří se na fúzi podílejí, důkladně poznali „druhou banku“, navnímali synergie a mohli činit efektivní a správná rozhodnutí.

Co bude znamenat fúze pro klienty Max banky? Už budou mít mobilní Banku CREDITAS, nebo jak to bude z jejich pohledu vypadat? A jak dlouho očekáváte, že fúze bude probíhat?
Pro klienty Max banky se nic významného nezmění. Chceme jim zachovat veškeré produkty a služby, na které jsou nyní zvyklí, a v mezičase jim představit některá vylepšení a rozšíření služeb. Ještě nějaký čas po fúzi obou bank budou mít k dispozici své původní internetové a mobilní bankovnictví. Věříme, že finální sloučení Max banky s Bankou CREDITAS bude pro klienty přínosné, budou moci využívat širší spektrum produktů a služeb.

Jakým směrem se tedy bude banka dál vyvíjet?
My se v současné době soustřeďujeme na tři základní věci. Tou první jsou aktivity vedoucí k fúzi bank, těch je opravdu velké množství, i když pro pohled z venku jsou téměř neviditelné. Druhou je právě příprava podpory prodeje dalších produktů a služeb, které již v Max bance máme. Již jsem zmiňovala platební karty a rozvoj mobilního bankovnictví, ale budou následovat další, které zatím nebudu prozrazovat. Třetí je práce na dalších produktech, které doplní stávající spořicí účet. Samozřejmě počítáme s tím, že sazby na této výši nebude ČNB držet do nekonečna, pro naše klienty ale připravujeme například celou řadu investičních produktů, aby své prostředky mohli zhodnocovat.

V souvislosti s výnosem na spořicím účtu je zajímavé, že na rozdíl od mnohých jiných bank pro zhodnocení nemáte limit. Kolik procent vašich klientů jsou drobní střadatelé s pár desítkami či nižšími stovkami tisíc a kolik lidé, kteří mají na účtech miliony?
Naši klienti mají velmi často na spořicích účtech vyšší částky, vkladatelů s částkou přesahující jeden milion máme určitě vyšší procento, než je na trhu běžné, ale přesná čísla bych sdělovat nechtěla.

Vy sama jste během své kariéry prošla poměrně hodně finančními institucemi. Nicméně zpravidla se jednalo o větší banky. V čem se vedení malé banky, jako je Max banka, liší a vnímáte to jako výzvu?
Pokud se podívám do své pracovní historie, tak nejhezčích několik let jsem strávila v eBance, což byl projekt první internetové banky na českém trhu a vznikal na zelené louce. To byla také malá instituce, kde každý dělal vše, co uměl. Doslova. Ta firma měla samozřejmě organizační strukturu a každý zaměstnanec svou pozici, ale všechny věci vznikaly společně, protože kapacit nebylo mnoho a většina lidí měla širší know-how, než jaké odpovídalo jejich zařazení. To je trochu podobné v Max bance. Nemáme tisíce zaměstnanců a komunikace i změny jsou přece jen pružnější než ve velkých bankách, alespoň moje zkušenost to stoprocentně říká. Banka CREDITAS už patří ke středně velkým bankám, takže tam už je to samozřejmě trochu jiné, nicméně to, že má jediného vlastníka, přispívá k velké flexibilitě a rychlým rozhodovacím procesům. Obě banky mají velmi proklientský přístup, protože se snažíme stále růst a získávat nové klienty.

V poslední době roste počet žen v představenstvech, ale nevybavuji si moc žen, které by byly přímo v jejich čele. Čím to podle vás je a dá se říct, že ženy mají těžší prosadit se ve vysokém byznyse?
Určitě tomu tak bylo, ale jsem přesvědčená, že ženy se budou do vedení firem prosazovat stále častěji. Delloite dělá již řadu let zajímavou studii „Ženy ve vedení“ a z ní plyne, že v roce 2021 bylo v představenstvech firem v Česku jen 17 procent žen, evropský průměr je 31 procent. To jsou fakta. Pozitivní ale je, že každý rok se tento podíl žen zvyšuje. V našem kulturním kontextu mají ženy stále méně psychosociálních bariér při budování kariéry, jsou sebevědomější, dnes již v málokteré rodině slyšíte, že byste měla s dětmi sedět doma a dbát na to, aby měl manžel každý večer teplou večeři. Stále více se daří prosazovat socioekonomické změny, které boří bariéry vstupu žen na pracovní trh či umožňují jejich setrvání v práci i přes mateřské povinnosti. Mění se i postoj mužů. I v představenstvech bank v Česku se objevuje více žen, i když na pozici CEO si myslím, že jsme s Evou Collardovou z Banky CREDITAS jedny z mála. A za to samozřejmě vděčíme i majiteli skupiny CREDITAS Pavlu Hubáčkovi, který nám dal důvěru a tím i zvýšil to procento podílu žen pro letošní rok. Stále nejsme v cíli, změny by mohly být rychlejší, ale vidím zde posun vpřed.

Co v rámci vaší kariéry bylo nejnáročnější?
Pro mě jsou vždy nejnáročnější začátky. Naposledy tedy začátek v Max bance. Je to doba, kdy poznáváte fungování firmy a její kulturu, musíte zároveň činit rozhodnutí o již rozběhlých aktivitách a do toho přemýšlet o budoucích krocích, to je pro mě pokaždé těžké. Je to vždy období, kdy řešíte spoustu problémů. Začátek v Max bance měl mimo jiné za následek má nadbytečná tři kila váhy, ale už i tento problém je vyřešen.

To zní skvěle, ale nepřinese pak dodatečný stres třeba právě ona fúze? Přece jen se bude jednat zase o nový začátek, nebo už je vše připraveno a mělo by to proběhnout hladce?
Ano, je to nový začátek, ale upřímně, bez těch začátků by to byla vlastně nuda. V tomto případě ale doufám, že vše připravíme tak, aby sloučení proběhlo hladce. A kdyby náhodou nějaké to kilo zase přibylo – plavání, koloběžka a pilates je moje svatá trojice :o) Věřím, že mi pomůže i tentokrát.

Hodně jsme se bavili o fúzi Max banky a CREDITAS, ale nedá mi se nezeptat, dívá se CREDITAS po jiných příležitostech na trhu? Mám pocit, že těch menších bank už tady tolik není.
Platí, že chceme růst, ať už organicky získáváním nových klientů, nebo pomocí akvizic. Samozřejmě že se snažíme stále sledovat trh a využívat obchodní příležitosti, které se naskytnou. Na jedné další akvizici zrovna pracujeme.


Text byl publikován v časopisu Bankovnictví. Autor: Martina Sobková.