K léčbě ledvin může přispět i virtuální realita startupu Lifeliqe ze skupiny CREDITAS

7. 9. 2022
Virtuální realita ve zdravotnictví představuje obrovský potenciál, jednak pro rozvoj oboru jako takového a zároveň také pro ty, kteří VR uchopí za správný konec. Potvrzují to i zástupci českého technologického startupu Lifeliqe ze skupiny CREDITAS. Letos za sebou mají tisíce ujetých kilometrů po USA. Ředitel české pobočky Lifeliqe Matouš Tlapák a leader VR vývoje Michal Mizerák absolvovali ve Spojených státech řadu akcí, konferencí, veletrhů, které se zabývaly inovacemi na poli rozvoje pracovní síly.

Lifeliqe nechyběl mimo jiné na konferenci ANNA (Americká asociace zdravotních sester věnujících se nefrologii) v Dallasu. Nefrologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou. Součástí rekvalifikací společnosti Lifeliqe je právě i kurz dialyzačních techniků.

Lidí trpících chronickým onemocnění ledvin celosvětově přibývá. Například v Česku může jít podle lékařů už o každého devátého. Problémem je, že příznaky se většinou projevují až ve chvíli, kdy se jejich funkce sníží pod 25 procent. Řada pacientů se tak k lékaři dostane až ve chvíli, kdy už je selhání ledvin nezvratné.

„Růst onemocnění ledvin je hnací silou zvyšující se poptávky po kvalitně vyškolených dialyzačních technicích. Jsou nezastupitelní při péči o pacienty podstupující operace při selhání či dysfunkci ledvin. Takto vyškolení odborníci obsluhují a monitorují dialyzační přístroje ve zdravotnických zařízeních pod dohledem sester a lékařů – nefrologů,“ popisuje ředitel české pobočky Lifeliqe Matouš Tlapák.

Budoucností jsou certifikovaní specialisté

„Jak vidíme z celé řady analýz, už nastává doba, kdy si s jednou profesí po celý život nevystačíme. Pro rychlé získání nových pracovních dovedností slouží „non-degree credentials“ - certifikované kurzy, po jejichž získání se uchazeč sice nemůže prokázat titulem. Získá ale praktické znalosti a dovednosti. Kromě toho obdrží certifikát, díky kterému se může ucházet o práci ve zcela jiném oboru. Dokáže tak zvýšit svůj plat a ve výsledku i životní standard,“ vysvětluje ředitel české pobočky Lifeliqe.

Virtuální (VR), rozšířená (AR) a hybridní realita (MR) – stále větší roli hrají i v oblasti lidských zdrojů. Dnes již existuje celá řada studií, které poukazují na vyšší efektivitu využití těchto technologií v učení a tréninku. Od snížení výdajů na školení pro zaměstnavatele, přes vyšší schopnost připravit pracovníky na riziková povolání. Cílem je snížit chybovost vedoucí k materiálním škodám či újmě na zdraví. Uchazeči o zaměstnání a účastníci rekvalifikačních programů si mohou pomocí virtuální reality snadno osvojit práci s nástroji, technikami, rutinami i rizikovými postupy důležitými pro danou práci.

Nastartují novou kariéru během týdnů či měsíců

Projekty, které před několika lety vypadaly jako science fiction, se v některých amerických státech stávají realitou. Podíl na tom má i Lifeliqe. Společnost uspěla v americkém státě Nevada v rámci vládou podporovaného projektu SANDI (Supporting and Advancing Nevada’s Dislocated Individuals). Ten rozvíjí zaměstnanost na jihozápadě třetí nejlidnatější země světa.

Ve vybraných státech - včetně Nevady - jsou to stále častěji knihovny, které bývají prvním krokem k nové kariéře. Jsou výrazně efektivnější než úřady práce, které se ani ve Spojených státech netěší dobré reputaci. K tomu bibliotékám slouží takzvaná „one-stop centra“.

„Podobné projekty jsou cennou inspirací i pro český pracovní trh. Nevada do těchto programů investovala nemalé finanční prostředky a státy jako Kalifornie, Washington nebo Oregon ji postupně následují,“ vysvětluje Matouš Tlapák.

Tento text byl publikován na webu hrnews.cz