Rozhovor s Petrem Harcubou, ředitelem leasingové společnosti Ekorent

3. 5. 2022
Stomatologie prožívá v posledních letech obrovský posun v oblasti dostupných technologií. Držet krok je ale finančně náročné nejen pro zavedené zubní ordinace a laboratoře, ale zejména pro ty nově zakládané. Jedním ze subjektů, který může s financováním pomoci, je společnost Ekorent z porftolia Banky CREDITAS. Přečtěte si rozhovor s řediteleme Ekorentu - Petrem Harcubou. 

Ekorent, spol. s r.o., je poskytovatelem úvěrů a leasingového financování pro segment soukromého zdravotnictví. Na českém trhu působí od roku 1992, přičemž za dobu svého působení společnost uzavřela přes 12 tisíc leasingových a úvěrových smluv. Jaké byly Vaše začátky?
Začal jsem ve společnosti působit v roce 1994. Ekorent původně vznikl jako leasingová společnost, která poskytovala leasingy na počítače prodávané pod jinou firmou zakladatelů Ekorentu. Já jsem po nějaké době dospěl k závěru, že by bylo dobré z Ekorentu udělat ne univerzální, ale specializovanou leasingovou společnost, která by hrála důležitou roli v určitém segmentu, a tak jsme došli ke stomatologii.

Hlavní roli hrála bonita klientely, vysokoškolské vzdělání jako předpoklad rozumného jednání s klienty i skladba dodavatelů techniky, kterou tvořily hlavně menší či rodinné firmy velikostí podobné Ekorentu. Ostatní obory jsme minimalizovali a od roku 1995 se soustředíme na zubní ordinace a laboratoře. Na začátku, tedy v roce 1995, jsme začali s leasingy na přístrojové vybavení, od roku 2005 financujeme také automobily a od roku 2008 jsme začali poskytovat také úvěry. Neoslovujeme už jen stomatologii, ale celý sektor privátního zdravotnictví (gynekologie, oftalmologie, ortopedie atd.) a spojení s Bankou CREDITAS (Banka CREDITAS rozšiřuje své portfolio, koupila leasingovou společnost Ekorent) nám umožňuje rozšiřovat činnost Ekorentu do dalších segmentů privátního zdravotnictví. Stomatologie ale historicky byla v objemu investic největší a největší asi i zůstane.

Společnost Ekorent financuje jak zavedená zdravotnická zařízení, tak i ta bez jakékoli podnikatelské historie. Za 25 let svého působení na trhu jste profinancovali svým klientům investice za více než 5 mld. Kč. Dokázal byste říct, jaká částka šla do stomatologie a kolik vašich klientů je z řad stomatologů?
V posledních letech je to určitě více než 70 % našeho objemu. Například v roce 2021 jsme poskytli financování v objemu  přes  420 milionů Kč a 70 % z toho šlo do stomatologie. Celkový počet obsloužených klientů je přes 6 000. Přesně to nevím, ale opět kolem 70 % z nich budou stomatologové.

Na webových stránkách Ekorentu uvádíte, že účely financování lze rozdělit do tří kategorií: přístroje a vybavení ordinací a laboratoří, nákup a rekonstrukce ordinací a laboratoří, automobily pro lékaře a zdravotníky. O kterou z těchto kategorií je konkrétně ve stomatologii největší zájem, respektive je v ní největší objem investovaných peněz?
Dlouhodobě jsou to určitě přístroje. Tady je třeba poznamenat, že v době, kdy jsme se rozhodovali pro specializaci na stomatologii, jsme zdaleka netušili, jak dobré rozhodnutí to je. Je to sektor, ve kterém neustále dochází k modernizaci, a jde o obor extrémně náročný na technické vybavení. Dnes jsou standardem intraorální rentgeny, OPG, mikroskopy, CBCT a CAD/CAM systémy. Druhou významnou částí portfolia jsou automobily. Přestože nejsme leasingová společnost specializovaná na automobily, tak dvě třetiny klientů, kteří se na nás obrátí, smlouvu nakonec uzavřou u nás, protože naše podmínky jsou v řadě případů výhodnější než jinde. A pak jsou to nákupy ordinací v rámci přebírání praxí, a to nejen ve stomatologii, ale i jiných oborech.


Bude tomu už téměř rok, kdy vás koupila Banka CREDITAS. Co zajímavého tato spolupráce přinesla a přináší vašim klientům?
Zásadní výhodou tohoto spojení je pro nás navýšení finančních zdrojů, které máme k dispozici a které jsou v podstatě neomezené a dlouhodobé. Máme se tak o co opřít pro rozšiřování Ekorentu do dalších segmentů zdravotnictví a oslovování dalších partnerů a klientely. Kladem je také to, že máme zdroje levněji než dříve. Přínosná je i organizační část spolupráce, kdy máme podporu při tvorbě dalších produktů a fungování firmy obecně.

StomaTeam je mimochodem klientem Ekorentu. Podle jednatele, pana Trunečka, pro vás není StomaTeam jen anonymním dlužníkem, ale konkrétním zákazníkem, s nímž řešíte problémy, které s sebou život a podnikání přináší. Konkrétně šlo například o nabídku na rozvolnění splátek v době, kdy firmu zasáhla první vlna covidu-19. Vzpomenete si na nějaký další zajímavý příběh se šťastným koncem, kdy jste například nějakému zákazníkovi zachránili jeho podnikání?
Těší mě, že jsme takto vnímáni. Než abych komentoval konkrétní případ, vyjádřím se raději obecně k naší filozofii. Jsme finanční instituce a ty jsou obvykle vnímány negativně. Já mám od začátku nastaveno, že základem Ekorentu je a bude kvalita služeb a pak lidský a vstřícný přístup ke klientům i partnerům. Domníváme se, že je-li na druhé straně stolu seriózní partner, tak i v době, kdy nastane nějaká krize, dá se najít řešení přijatelné pro obě strany. Myslím, že tato filozofie má přesah i do našeho kolektivu, kde všichni máme podobné myšlení a založení, a tím pádem vstřícný přístup. A také díky tomuto podobnému nastavení máme mizivou fluktuaci zaměstnanců a klienti či partneři jednají celou řadu let se stejnými lidmi, což je další atribut našich služeb, který všichni oceňují.

Pohybujete se ve financích řadu let a máte jistě hodně zkušeností. Máte pro stomatologické odborníky nějakou dobře míněnou radu? Na co by si měli při podnikání dávat pozor, čeho by se měli vyvarovat apod.?
Každému lékaři, který se rozhodne vybudovat si ordinaci, bych poradil, aby se rozmyslel, jak velkou ordinaci chce mít. Nejde jen o samotnou práci, ale i s ní spojenou administrativu a vedení určitého týmu lidí. Jako nejzásadnější rozhodnutí, které by měl lékař udělat, vidím to, aby se sám za sebe rozhodl, co mu přinese největší životní štěstí. A pak je důležité, jakými lidmi se obklopí. V práci trávíme hodně času, takže je potřeba vybírat tak, aby nám lidé kolem spíš pomáhali, než život komplikovali. Pokud jde o peníze, když se bavíme o finančních službách, tak dle mého mínění je lepší se zamyslet nad tím, jak peníze vydělat, než nad tím, jak je ušetřit a kvůli úsporám pak volit firmy, které sice ušetří peníze, ale jednání s nimi nás psychicky vyčerpává a stojí nás energii a čas.

Chystáte se společností Ekorent do budoucna něco nového?
Chceme se rozvíjet, takže musíme. Chceme poskytovat úvěry se splácením na 10 let (teď máme omezení na 6 let) a současně bychom chtěli více nabízet i profinancování prostorů ordinací. Z hlediska pohodlí klientů do konce letošního roku plánujeme zavést možnost elektronického podpisu smluv. Ve spolupráci s Bankou CREDITAS budeme klientům nabízet také možnost vedení účtů, hypotéky a pro ty, kteří by chtěli zhodnotit vlastní prostředky, nabídneme i investiční příležitosti v rámci Banky CREDITAS.


Tento text byl publikován na serveru Stomateam.cz, autor: Věra Tautová